Pendelen er i ferd med å svinge

Kina vil ha verdensvaluta

Kina ber om at alle olje-transaksjoner fra midtøsten skal foregå i yuan. Samtidig sørger krigen i Ukraina for enda større yuan-handel, fordi vesten sparket Russland ut av swift-samarbeidet.

Foto: China Global Times/motparten
Tekst: Rune Ollestad
Dato: 10.03.24

Kineserne legger ikke skjul på at de har ambisjoner om å bli en verdensvaluta. De ønsker at oppgjør skal skje med egen valuta og ikke med amerikanske dollar. Kineserne vet godt at ingenting varer evig. Heller ikke dollarens hegemoni. Resultatet kan bli god butikk for reiselystne nordmenn som synes Norges valuta har blitt lovlig lav, eller folk som går med planer om å kjøpe hytte i syden i stedet for på fjellet eller ved sjøen.

Kinas tur

Det har vært seks verdensvalutaer siden femtenhundre-tallet. Land som Spania, Nederland og England har vært ledende økonomier med verdensvaluta. USA har hatt verdensvalutaen siden 1944, da man på Bretton Woods konferansen gjorde dollar til en de facto verdensvaluta, mye takket være at USA hadde samlet store deler av verdens gullreserver, i en tid da alle andre gikk bort fra gullstandarden.

Vil svekke dollar

Da Kina ble medlem av Verdens handelsorganisasjon i 2001 hadde åtti prosent av landene større handel med USA enn med Kina. Per 2023 er det bare tretti prosent som har større handel med USA enn KIna. KIna har for lengs passert USA, og etter alle solemerker har de så vidt begynt. Landet har i dag en befolkning på 1,5 millarder mennesker, med verdens største middelklasse. Nå mener kineserne tiden er inne til å få den makten de fortjener, gjennom at man gjør yuan til verdensvaluta i stedet for dollar.

Inngår avtaler

Rent formelt betyr dette at ledelsen i det kinesise kommunistpartiet ønsker at valutaen i første omgang skal få reservevalutastatus. Det har de allerede langt på vei lykkes med. Kina etablerer derfor stadig nye avtaler med land, og har allerede signert slike avtaler med Malaysia, Hongkong, Singapore og Chile, gjennom er ordning med Bank for International Settlements med etableringen av Renminbi Liquidity Arrangement.

Frankrike skrev under

Bare de siste årene har Kina lykkes med å lage lignende avtaler med Brasil, Argentina og til og med Frankrike i vårt eget Europa. Enkelt forklart legger kineserne til rette for å bruke den kinesiske valutaen i stedet for dollar. Det kunne Norge bidratt til, men i stedet er opererer vi som logrende hunder for the Yankee dollar.

Ingenting er evig

Mange har en inngrodd oppfatning av at verden "alltid" har brukt dollar, og at dollaren skal være verdensvaluta for "evig". I virkeligheten kan ikke dollarens feire hundreårsjubileum med hegemoni før i 2044, og det er slett ikke sikkert at stemningen vil være den beste når den tid kommer. Det kan bli vanskelig å være på topp på hundreårsdagen sidenBretton Woods.

Oversikt

Utjevning

Mange glemmer at det bare bor tre hundre millioner mennesker i USA, mot over en milliard, både i India og i Kina, to land som har en middelklasse som er i enorm vekst, og i ferd med å ta igjen den amerikanske. Det finnes ikke lenger rom for tvil om at gapet mellom amerikanske middelklasseborgere og kinesiske middelklasseborgere er i ferd med å lukkes. Men problemet for USA er at Kina har fem ganger så stor befolkning og dermed vil ende opp med mye større kjøpekraft.

Bankene i Sveits

Sveitsiske banker forstår hva som er i ferd med å skje. Direktøren for investerings-forvaltning-avdelingen for Asia hos den sveitsiske storbanken UBS Global Wealth Managements, Adrian Zuercher, sa til Bloomberg at Kina ikke en gang prøver å skjule overfor USA at de verken trenger dollar, eller akter å bruke dollar mer en strengt nødvendig. Med andre ord, the war is on.

BRICS

Amerikanske økonomer er også bekymret for BRICS, en gruppe fremvoksende nasjoner som inkluderer Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Gruppen ble opprinnelig kalt "BRIC" før Sør-Afrika ble inkludert i 2010, og det ble deretter endret til BRICS. Disse landene samarbeider for å fremme økonomisk utvikling, politisk innflytelse og samarbeid på ulike områder.

CIPS

Det er et paradoks at USA og vesten hjelper Kina med å nå sine mål fortere enn planlagt. Krigen i Ukraina er noe av det beste som kunne skjedd for kinesisk valuta. Vesten kastet selv ut Russland fra swift-systemet, og sendte alle de russiske pengene rett inn i åpne kinesiske armer, i form av det kinesiske alternativet, Cross-Border Interbank Payment System (Cips).

Midt-Østen avtale

I 2022 alene ble det gjennomført transaksjoner på omlag hundre tusen milliarder yuan via Cips. Hele sytti prosent av alle handelstransaksjoner mellom Russland og Kina ble gjennomført i yuan. Den kinesiske sentralbanken er i skrivende stund i ferd med å overtale arabere i midtøsten til å bruke yuan for oljeimport fra Midtøsten. Dersom dette blir en realitet, noe alt tyder på, vil disse transaksjonene alene redusere etterspørselen etter dollar med over to hundre milliarder dollar årlig.

Sterkere krone

Kanskje er det håp om en sterkere krone, for når avtaler som den kinerserne har på gang i midtøsten inntreffer svekkes dollaren mot kroner. Norske myndigheter som helst ser at nordmenn holder seg hjemme med en svak kronekurs, kan derfor få seg en overraskelse etter hvert. Erfaringsmessig vil Norge da øke salget av kroner under dekke av å redde eksportbedriftene. Regjeringen vil igjen svekke den norske valutaen. Man kan imidlertid risikere noen få lykkelige år, mens denne prosessen pågår.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal