Villet politikk?

Løy om kronefall

Statens enorme og systematiske kronesalg til utlandet har fått stadig flere mennesker til å tvile på Norges Banks påstander om at de ikke vet hvorfor kronen svekker seg. Motparten.no sitter på et dokument som beviser at kronefallet er villet politikk, og en del av en 10 årig plan for å halvere kronekursen.

Tekst: Stein Olav Krosby
Foto:motparten

Norges bank har de siste ti årene bedrevet et storstilt kronesalg for å få ned kronekursen. Statsbanken har daglig dumpet flere milliarder norske kroner til utlandet. For ti år siden fikk nordmenn en dollar for fem kroner. Nå koster en dollar ti kroner.

Noen lyver

Kjøper staten kroner heter det på økonomispråket "støttekjøp" fordi det er en sikker måte å styrke et lands valuta. Det motsatte, - å selge landets valuta svekker kronen. Det er ikke rart at folk blir forvirret når regjeringen sier de selger en millard hver dag for å styrke kronen. Hva er egentlig sant?

Støttekjøp virker

Det eneste unntaket de siste årene var da pandemien nesten skapte panikk i markedene og en dollar plutselig kostet 13 kroner. Da tro Norges Bank til med såkalte støttekjøp. Norges Bank kjøpte kroner for å styrke den norske valutaen. Og det gikk fint. Kronen styrket seg. Når det er etterspørsel stiger prisene. Det vet alle.

Selg-selg-selg

Men straks corona-panikken roet seg ned fortsatte Norges Bank å pøse kroner ut i markedet. De begynte igjen å selge kroner. Norges Bank selger kroner på akkurat samme måte som deg og meg. De veksler. Vanlige folk går kanskje til Forex eller en bank i Berlin eller i Tokyo. På veggen står dagens vekslekurser. Og listen med flytende kurser er banken forpliktet til å følge.

Mistenkelig

Det mange bevisste nordmenn stusset på var at Norges bank og de ansvarlige politikerne brukte samme argument når de solgte som når de kjøpte. De påsto at det ville styrke kronekursen. Men ingen av dem var så dumme at de lanserte ordet støttesalg. For det ville vært en så opplagt selvmotsigelse at selv de dummeste velgerne ville forstått at de ble lurt.

Superveksleren

Norges Bank gjør det på samme måten. Tenk deg at sentralbanksjefen løfter røret og ringer en kollega I Deutsche Bank. - Hei sveis! Skulle ha vekslet noen kroner! Tyskeren svarer ok? Hvor mye vil du veklse? Nordmannen har svaret på strak arm: 1 milliard. Den tyske banksjefen rynker ikke på nesen. Han er vant til store beløp. Likevel må han spørre nordmannen: - Var det ikke du som ringte her i går også og skulle veksle? Og i forgårs? Og forrige uke? Og i fjor?

Flyter over av kroner

På samme måte som den tyske banken må ta imot kronene så står det banken fritt å veksle videre med andre banker. Har banken for mange kroner selger den kronene videre til høystbydende. Kronene flyter bokstavelig talt ut i markedet og blir billigere og billigere desto mer Norges Bank selger. Her gjelder helt vanlige mekanismer om tilbud og etterspørsel.

Business as usual

Norge selger olje i dollar. Det spiller ingen rolle for staten om en dollar koster fem, ti eller hundre kroner. Staten selger ikke i kroner. De selger i dollar. Derfor taper de ikke en krone. De får derimot kunstig mange kroner på konto når de presenterer oljefondets verdi i kroner. Det samme er tilfellet for laks som selges til markeder over hele verden. Majoriteten av inntektene til selgerne er derfor i utenlandsk valuta.

Blåser opp egen konto

En lav kronekurs får det mye omtalte statens pensjonsfond, eller oljefondet, til å se mye større ut på papiret. Oljefondet blåser seg bokstavelig talt opp som en ballong. I dag teller vi 14 000 milliarder. Var kronekursen slik at nordmenn fikk en dollar for fem kroner så ville oljefondet vært halvert, omlag 7000 milliarder.

Ansvarlig politikk

Tar man samfunns-brillene på så har krone-sabotasjen de siste ti årene vært en formidalbel suksess. I stedet for å ha bare 7000 milliarder til lønninger og pensjoner, samtidig som man har en hel befolkning som sender regningen hjem etter luksuriøse utenlandsreiser (der de får en dollar for fem kroner), - så har man en situasjon der staten har 14 000 milliarder og en befolkning som holder seg i skinnet fordi en dollar koster 10 kroner.

Flytte penger

Staten har gjennom en ti år lang prosess med aktivt kronesalg sørget for å flytte en stor del av verdiene fra folks lommer til sine egne lommer. Det staten så på som sløseri-samfunnet der folk hadde alt for mye penger, er nå avløst av en befolkning som holdes i tømmene. Engstelige mennesker som snur på krona, eller det som er igjen av den, er lydige mennesker. Lette å kontrollere. Den vellykkede politikken har gjort statens muskler større.

Dette mener ekspertene

Avslutt

Statens argumenter

Staten og politikere fra alle de største partiene forsvarer seg godt. Staten hevder de har styrket norsk eksport fordi det blir billgere for utlendinger å kjøpe norske produkter. Staten har også hjulpet turistnæringen fordi det blitt billigere å feriere i Norge. Mest sannsynlig har staten rett i alt dette.

Raser

Det som likevel gjør mange mennesker forbannet er måten staten har utført pengeoverføringen fra dine til sine lommer på. Dessuten kan det se ut som om staten ble for grådig. Er det noen grenser for hvor mye eller lite befolkningen skal ha av oljepengene?.

Almisser

Med flere tullekroner på bok er det enkelt for politikere å fremstå som snille når de øker pensjoner og sender penger rundt i hytt og gevær. Men har politikerne undervurdert folk? Som med strømmen har turen kanskje nå kommet til kroner og øre.

Du betaler

Den svake krona har gjort utenlandsferie svindyrt og ført til en voldsom prisstigning på matvarer i Norge. Ikke fordi Norge har blitt fattigere, men fordi staten har flyttet en stor del av sparepengene dine over på sin egen konto. At staten får kunstig mye kroner på sin konto og at dine penger plutselig ikke er verdt noe som helst lenger har en rekke fordeler for staten. Det blir enklere å betale lønninger og pensjoner. Og folk holder seg mer hjemme enn å fly rundt på ferie og sende regningen hjem til staten.

Verditap på eiendom

Hva mange nordmenn ikke har tenkt på er at også hus og leiligheter er rammet av krone-sabotasjen. Nå kan ikke nordmenn selge huset og kjøpe tilsvarende i Danmark, Frankrike, Spania, eller USA. Ikke en gang i Thailand kan folk nå få seg en skikkelig bolig. Krona er også halvert mot Thailandske Baht. Den svake krona gjør at nordmenn nå knapt får en hybel i land der man for få år siden fikk tilsvarende det vi er vant med her.

Nok er nok

Økonomer roper nå varsku om krone-sabotasjen. De mener at det må en tilsvarende bevisstgjøring til om kronekursen som man har hatt med strømprisene. Myndighetenes litt skjulte, nesten snikete måte å koble Norge på europeiske strømpriser har satt fart på de små grå hos befolkningen. Man ser nå klare tegn på at de politiske partiene er i ferd med å snu i strømsaken. Ellers vil de tape valget. .

Katta ute av sekken

Folk har nå oppdaget at staten har solgt kroner i langt tid. For å gjenskape tillit må staten i en periode begynne å kjøpe tilbake kroner. Det kommer de ikke til å gjøre. De vil tvert imot si at kronesalget demper kronefallet. Hvorfor Norges Bank kalte det støttekjøp da de under pandemien en kort periode kjøpte kroner vil de ikke diskutere med deg. Det er ikke for menigmann å vite noe om.

Godt planlagt

Motparten.no sitter på en mengde dokumenter som viser at den svekkede kronekursen er en bevisst handling fra myndighetenes side. Både Høyre og Arbeiderpartiet har vært mer enn stilltiende vitner. De har vært arkitekter. I dag gjengir motparten et slikt dokument så folk kan dømme selv. Dokumentet er fra 2018 da myndighetene bare var halveis i sin plan om å halvere kronekursen, og dermed halvere din kjøpekraft og verdien på ditt hus.

Viktig virkemiddel

Kronefallet er en del av en aktiv politikk norske politikere ved hjelp av Norges Bank har ført siden 2013. Når politikere sier de klør seg i hodet og ikke forstår kronefallet er dette i beste tilfelle misvisende, i verste fall blank løgn.

Norges Bank omtaler kronekursfallet som et viktig virkemiddel og som en drahjelp.

Utdrag fra Norges Bank dokument

Bjørn E. Naug

Einar W. Nordbø

onsdag 21. november 2018

Det er vanlig å anta at en svakere krone stimulerer eksporten og bedrer handelsbalansen. Vi finner at eksportutviklingen trolig ville vært klart svakere uten nedgangen i kronekursen. Konklusjonen vår er derfor at drahjelpen har vært betydelig.

Høsten 2014 så vi en en markert bedring av norske bedrifters kostnadsmessige konkurranseevne, i hovedsak fordi kronen svekket seg. I 2017 var de relative lønnskostnadene målt i felles valuta 14 prosent lavere enn i 2013. En slik utvikling vil bidra til økt økonomisk aktivitet. Både innenlandske og utenlandske kunder ventes å vri etterspørselen mot norske bedrifter, og handelsbalansen blir mer positiv.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Regnskap
regnskap@

Annonser
annonser@

Redaksjon
redaksjon@

Desken
desken@

Ledelse
styret@

 

 

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei 2
4839 Arendal
Mobil: (47) 400 411 40
Ansvarlig redaktør
Jesper Enerstvedt
(47) 400 411 40
jesper@motparten.no