Kronesalget

Kutt umiddelbart!

Dette sier ekspertene

Finleser man økonomiavisene i Norge ser man at mange eksperter og analytikere er sterkt kritiske til kronesalget. Det er ikke til å unngå å se at dette er villet politikk, men ekspertene er mer opptatt av å redde egne investeringer, enn å peke på hvem som er arkitekten bak den halverte kronekursen.

Tekst: Stein Olav Krosby
Foto:motparten

De fleste eksperter er opptatt av forholdene her og nå og ikke snøen som falt i fjor. Likevel registrerer de at det selges for mye kroner. Hvorvidt den barberte kronen er resultatet av en langsiktig politisk plan virker likevel ikke å oppta dem nevneverdig. Det overlater de til andre å krangle om. Stiller du derimot konkrete spørsmål om statens kronesalg så får du svar.

Mismatch

– Det har vært en mismatch, og den har påvirket norske kroner negativt, sier Bjørn Roger Wilhelmsen, sjeføkonom i Nordkinn Asset Management, til Dagens Næringsliv. Wilhelmsen viste til at Norges Bank bare de siste 12 månedene har vekslet 415 milliarder kroner. Med et så stort tilbud er det ikke til å unngå at kursen synker.

Få kjøpere

Wilhelmsen mener beløpet er for stort og har bidratt klart til en svakere krone. Problemet oppstår når det selges 1,5 milliarder hver dag og det i perioder er få som vil kjøpe dem. Vi ser at det har vært mindre interesse for norske kroner.

Kutt umiddelbart

Wilhelmsen får støtte av makroekspert Andreas Steno Larsen, grunnlegger av analyseselskapet Steno Research og tidligere sjefstrateg i Nordea. Han mener Norges Banks milliardsalg av kroner har svekket kronekursen kraftig, og tror den norske valutaen bare i år kunne vært opptil 15 prosent sterkere. Han er krystallklar på at kronesalget må kuttes umiddelbart.

Skjult agenda

I motsetning til mange “ansvarlige politikere” ser han ingen gode grunner til at Norges Bank selger så mye kroner, fordi størrelsen på salgene har bidratt til å svekke kronen for mye. Til Dagens Næringsliv sa han at mengden ikke må overstige én milliard kroner daglig. Norges Bank virker å ha en annen agenda. De selger fortsatt langt mer. Det svekker i følge Larsen kronen mekanisk.

Oljeselskapene

En viktig «motvekt» til Norges Bank i kronemarkedet, er oljeselskapene. Mens Norges Bank historisk har vekslet mest fra kroner til annen valuta, veksler oljeselskapene motsatt, altså fra dollar til kroner, for å betale oljeskatt. Mange politikere og lojale økonomer skylder ofte på dette forholdet når de viser til statens kronesalg.

Enkel hoderegning

De fleste ekspertene er rimelig flinke til å regne. Det er derfor enkelt for dem å oppdage den såkalte "mismatch" i regnestykket til politikerne, det vil si at staten selger mye mer kroner enn de trenger, og at det tilsynelatende ligger andre føringer til grunn for salget.

Politiske føringer

Det er ikke så mange eksperter som sier rett ut at det er politiske føringer som ligger til grunn for det vanvittig store og vedvarende kronesalget. På den annen side sier ekspertene at Norges Bank er klar over hva de gjør. Norges Bank kan også regne. De vet selv at det er en mismatch men de fortsetter likevel.

Norges bank løy om kronefall - les mer

Avslutt

Ikke i tvil

Opplevelsesøkonom Christian Ellingsgaard sier det rett ut. -Rentebaner og statsøkonomi er for folk flest hokuspokus som er vanskelig å forstå, noe staten kan utnytte. Folk blir sittende med norske kroner på konto, mens staten hele tiden veksler milliarder av dem inn mot dollar og euro for å bygge handlegater i London og våpenfabrikker i Amerika. Blir vi lurt med lekepenger?

Tospann

Både Arbeiderpartiet og Høyre har ønsket å styrke norsk eksport og gjøre det enklere for norsk næringsliv. Ellingsgaard tror ikke det var vanskelig for Arbeiderpartiet å få Høyres stilltiende samtykke til å blåse opp oljefondet som en ballong, slik at man i realiteten kunne senke folks pensjon og trygder.

For lite - for sent

Arbeiderpartiet har for første gang på lenge vist en ny tilnærming til både strømpolitikken og den negative reallønnsveksten til uføre og alderspensjonister. Ellingsgaard tror ikke økningen i folks pensjoner vil veie opp for halveringen av krona. Regjeringspartiene som er arkitektene bak kronekursen, kan ikke fullt ut kompensere. Da ville vinningen gått opp i spinningen.

Ikke bra nok

Ser man på de totale kostnadene til strøm og økte priser på matvarer og andre levekostnader inkludert ferier, må vi bare innse at alle har blitt fattigere. Ikke bare uføre og pensjonister. Også folk med arbeid har blitt hardt rammet, men at det selvsagt rammer de aller svakeste hardest.

Opp i røyk

Mange i øvre del av middelklassen river seg i håret. Kanskje har de gått noen år og lurt på å bytte hytta på Sørlandet i tilsvarende feriebolig i Danmark eller i Spania. Det kan de bare glemme nå. Sitter man på hus og leiligheter i størrelsesorden 20-40 millioner, må man regne med at halvparten er tapt.

Dårlig deal

Slikt svir nok for mennesker som trodde de gjorde en god deal da de investerte i hytte på Sørlandet. Hadde de leid seg en hytte og heller kjøpt landsted utenfor København kunne de nå solgt og hatt to hytter på Sørlandet, forklarer Ellingsgaard, Dette er realitetene.

Finurlig

Norske myndigheter har på en finurlig måte flyttet verdiene over på seg selv. Det er ikke slik at det nordmenn har tapt i bolig og hytte er tapt. Tvert imot. Ellingsgaard peker på at en halvering av kronekursen var en genial måte å overføre midler fra folk flest til staten, - uten at noen klaget.

Grådighet

Han har forståelse for at staten regulerer verdiene i samfunnet, men synes at de nå har gått for langt. Staten hadde tross alt mye penger på bok fra før. Det er ingen grunn til at nordmenn skal føle seg fattige eller ligge bak andre land i Europa. Og man må kunne unne pensjonister som har jobbet et langt liv for Norge en ferie i ny og ne. Det har vi råd til.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Regnskap
regnskap@

Annonser
annonser@

Redaksjon
redaksjon@

Desken
desken@

Ledelse
styret@

 

 

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei 2
4839 Arendal
Mobil: (47) 400 411 40
Ansvarlig redaktør
Jesper Enerstvedt
(47) 400 411 40
jesper@motparten.no