Vi importerer - partnerne eksporterer

Europa dolket i ryggen

Europa har funnet erstatning for all energien de mistet fra Russland. Valgene falt på to demokratiske og kapitalistiske land, India og USA. Nå viser det seg at begge landene har skaffet seg ekstra energi fra Russland for å dekke Europas økte etterspørsel.

Foto: Eumetsat/motparten
Bildetekst: EU har oppdaget at partnerne har latt dem i stikken
Tekst: Christer Andre Mæland
Dato: 19.05.24

India er Brics medlem. Det er en økonomisk union med blant annet Russland og Kina. Derfor bør det ikke komme som noen overraskelse at India handler energi fra Russland. At USA derimot importerer store deler av sin uran fra det russiske firmaet Texton er kanskje mer overraskende for noen.

Omvei

Man trenger ikke være veldig god i matematikk for å se likhetene av at russisk eksport til India plutselig økte med over førti prosent, samtidig som indisk eksport til Europa plutselig økte like mye. India fikk en forespørsel fra Europa om de kunne øke eksporten. Det kunne India fordi varene kom fra Russland, som akkurat hadde mistet den eksporten. For Europa vil det si at vi skaffet oss et fordyrende mellomledd.

Russland øker gass til India

I følge Europakommisjonen stod Russland for 42 % av den europeiske importen av naturgass til Europa i 2021. To år senere, i 2023 hadde denne prosentandelen falt til 14 %, i form av 5,3 % LNG og 8,7 % rørledningsgass. Russiske inntekter fra råoljeeksport til India steg med 48 % bare i mars, noe som motvirker trenden før Ukraina-krigen.

EU øker gass fra India

Samtidig økte EUs import av raffinerte produkter fra India med 115 %, fra 111 000 fat per dag i 2022 til 231 800 fat per dag i 2023. Dette tallet representerer det høyeste de siste syv årene og det høyeste noensinne. For India er dette god butikk. For Europa en økonomisk katastrofe.

USA er ny LNG-konge i Europa

Ifølge amerikanske CNN var Kina den nest største importøren av LNG før 2018 da handelskrigen startet. I følge International Energy Agency er USA nå plutselig blitt den største LNG-leverandøren til Europa i 2023, og representerte nesten 50 % av den totale LNG-importen. Importen fra USA er tredoblet siden 2021.

Toppen

Sjokk for Europa

Derfor kommer avsløringen om at USA har lovfestet at store deler av energien til strømnettet sitt lovlig kan kjøpes fra Russland fram til 2028 som et veritabel sjokk på mange som trodde Europa hadde solide partnere i kampen mot Russland. Uten den russiske energien kunne ikke USA tredoblet sin energieksport til Europa. Det kunne ikke India heller.

EU kutter uran fra Russland

Ifølge Euratom Annual Report importerer EU 97% av sitt uran. USA har presset hardt på for at EU-land skal stoppe import av russisk uran. Det har EU forsøkt å gjøre. EU-land har vridd eksporten til Kasakhstan, Niger og Canada, som nå leverer syttifire prosent av europeisk kjernekraftbrensel. Fortsatt står Russland for 16,89 % av EUs uranimport, men det er ned 16 prosent fra 2021.

Dyrtid

Europeiske politikere ser at Europa taper på alle fronter. Nå importerer Europa dyrere energi fra India og USA, som begge importerer store mengder russisk energi, som olje, gass og uran. På toppen av det hele opplever Europa dyrtid fordi maten har blitt dyrere og de også må kjøpe dyrere varer på grunn av amerikansk handelskrig med Kina.

Lett offer

Fram til 2018 var Kina USAs største og beste handelspartner. Etter at de to landene nesten startet en barnslig handelskrig med hverandre, med galloperende tollsatser på begge sider, måtte USA finne et annet marked for varene de ikke fikk solgt til Kina. I følge asiatiske analytikere falt de amerikanske øyne på Europa. Det ble skjebnesvangert.

Dårlig butikk

I dag eksporterer USA mer teknologi og energi til Europa enn aldri før. Og prisene er astronomiske. På toppen av det hele kommer europeiske langtidkontrakter med amerikanske våpenleverandører. Ifølge Reuters har USAs våpeneksport steget med over 50% siden 2021 og 16 % i 2023. Summen er et Europa som taper på absolutt alt og har tatt støyten for både Ukraina krigen og for USAs handelskrig med Kina.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal