USAs handelskrig med Kina

Europa tar hele regningen

USAs eksport til Kina sank dramatisk da handelskrigen med Kina brøt ut i 2018. Energi og teknologi fant et nytt marked i Europa. På grunn av krigen i Ukraina har også våpeneksporten til Europeiske land økt med utrolige 94 prosent.

Foto: pixabay/motparten
Tekst: Stein Olav Krosby
Dato: 23.04.24

Handelskrigen med Kina påvirker seksti prosent av amerikanske bedrifter. USA taper tre hundre millarder kroner i året på tapte eksportinntekter. For Kina er det enda verre. Eksporten til USA har sunket med utrolige tusen milliarder kroner per år. Både Kina og USA har lett etter nye markeder for produktene sine. Kinas øyne falt på ASEAN-landene. Amerikanske øyne falt på Europa.

Tre utfordringer

Dersom USA skulle klare å øke eksporten til Europa måtte det skje flere ting samtidig. Sett med amerikanske øyne hadde Europa tre utfordinger hvis de skulle kjøpe det USA ikke fikk solgt til Kina. Europa hadde for billig import av energi fra Russland. Europa hadde for billig import av teknologi fra Kina. Sist men ikke minst importerte Europa for lite våpen.

Løste problemene

Bare fire år etter hadde USA klart å løse alle problemene. Europa har ikke lenger verken billig energi fra Russland eller billige mobiltelefoner fra Kina. Og Europa har nærmest over natten fått et enormt behov for våpen.

PIIE

Amerikanske Peterson Institute for International Economics (PIIE) har publisert flere rapporter som tar for seg virkningene av handelskrigen mellom USA og Kina. Ifølge en rapport fra PIIE fra januar 2020, estimerte de at den amerikanske eksporten til Kina hadde blitt redusert med rundt 30 milliarder dollar årlig som følge av handelskrigen.

USCBS

Dette stemmer godt overens med en rapport fra US-China Business Council, USCBC, som estimerte at den amerikanske eksporten til Kina hadde blitt redusert med rundt 26 milliarder dollar årlig som følge av handelskrigen. Begge disse analysebyråene er anerkjente amerikanske byråer med høy troverdighet i Europa.

Varierte produkter

Før handelskrigen var Kina en av de største markedene for amerikanske landbruksprodukter. USA eksporterte også en betydelig mengde teknologiprodukter til Kina, inkludert datamaskiner og mobiltelefoner. Sist men ikke minst eksporterte USA også energivarer som olje, naturgass og raffinerte petroleumsprodukter til Kina.

Toppen

Teknologi

Trenden viser økt amerikansk eksport av datamaskiner, og mobiltelefoner til Europa siden 2018. Etter råd fra USA kastet Europa ut kinesiske firmaer som Huawei. USA hadde både mobiltelefoner og datamaskiner på lager som de kunne avstå til Europa for en litt dyrere pris. USA øker salget av mobiltelefoner til Europa.

Energi

Det samme er tilfellet for energi. På offisielt hold heter det nå at Europa og USA har styrket energisamarbeidet, noe som har ført til økt amerikansk eksport av energi til Europa. Som ved et lykketreff hadde USA også energi tll overs da noen sprengte Nord-Stream. USA kunne øke eksporten med akkurat det de mistet til Kina. Offisielt heter det "hjelpe" Europa med energien som gikk tapt, til en litt dyrere penge. USA øker eksport av energi til Europa..

94 prosent

Konflikten i Ukraina har også ført til økt etterspørsel etter amerikanske våpen og forsvarsmateriell til europeiske partnere. I følge Siemon T. Wezeman, seniorforsker ved Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) var våpenimporten fra stater i Europa 94 prosent høyere i 2019–23 enn i 2014–18.

Global gigant

USAs våpeneksport vokste med 17 prosent mellom 2019–23, og dens andel av den totale globale våpeneksporten steg fra 34 prosent til 42 prosent. USA leverte våpen til 107 stater i 2019–23, som er mer enn de to neste største eksportørene til sammen. Global eksport fra Russland falt med mer enn femti prosent.

Hjelp til selvhjelp

USA har på kort tid forvandlet tapte tretti millarder dollar årlig på en handelskrig, til å bli et overskudd fordi de hjelper Europa. Arbeidsledigheten i USA går ned og myndighetene får inn skatteinntekter. Dollaren styrkes, - så for de som tar på de makroøkonomiske brillene, kan det se ut som den såkalte hjelpepakken er vel anvendte penger - for USA.

Hell i uhell

Analytikere har regnet ut at USA nå vil tjene på krigen i Ukraina uansett utfall. Energitilførselen fra Russland er strupet på ubestemt tid. Europeere har nå et varig importforbud av kinesisk teknologi. Europa har økt forsvarsbudsjettene og ordrene på våpen med langtidskontrakter. Krigen er nesten en gudegave til USA. Det er også utkastelse av kinesiske varer.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal