Ny lov sikrer leveranser fram til 2028

USA importerer russisk uran

Biden har signert en lov som sikrer import av russisk uran til det amerikanske strømnettet fram til 2028. Samtidig øker amerikansk energi-eksport til Europa. Norge og Europa risikerer å importere russisk energi.

Foto: Rosatom/Tenex/motparten
Bildetekst: USA har sikret seg langvarig import av uran fra dette firmaet
Tekst: Stein Olav Krosby
Dato: 18.05.24

Et nytt amerikansk forbud mot uranimport er i beste fall en tilsløring av sannheten. Innad i EU ser man på loven som en skandaløs dobbeltmoral. USA har lagt et voldsomt press på europeiske land for å stoppe import av russiske varer og energi. Selv har de laget en lov som ikke bare tillater import, men som til og med skal sikre stabile mengder fram til 2028.

Unntak for seg selv

USA ventet helt til mai 2024 med å lage en lov som forbyr import av russisk uran til landets kjernekraftverk. Nå kan motparten avsløre at USA samtidig har skrevet unntak fra loven. Med små bokstaver i kontrakten står det at det kan gjøres unntak fram til 2028. Til og med antall kilo er spesifisert. Der ser man at USA ikke akter å være solidariske med Europa som blør kraftig på grunn av økte energipriser.

Ny lov

President Joseph R. Biden har signert lov H.R.1042, om forbud av russisk uran. Offisielt sier loven at USA ikke skal være avhengig av importert uranbrensel fra den russiske føderasjonen. Samtidig ble det lovfestet unntak fra loven som tillater energiministeren å frafalle forbudet og importere likevel under visse betingelser. En betingelse for fravikelse er at den amerikanske atomindustrien er avhengig av russisk import. Mange sure EU-byråkrater og europeere mener at en slik dobbeltmoral er moralsk forkastelig.

Tenex

Den amerikanske atomindustrien importerer store deler av sitt uran fra Russlands statseide atomkraftselskap Rosatom og dets datterselskap Tenex. Det har de tenkt å fortsette med. USA vil ikke betale for krigen mot Russland, men ønsker i stedet at Europa skal ta regningen. USA øker derfor eksport av både våpen og energi til Europa. Det passer bra når landet er i handelskrig med Kina.

Nasjonens interesse

Loven som nå er signert av Biden, gir energiministeren, i samråd med stats- og handelssekretærene, fullmakt til å frafalle forbudet og tillate russisk LEU-import frem til 2028. For å frafalle importforbudet, som loven nå spesifiserer, må energiministeren dokumentere at importen fra Russland er i nasjonens interesse. Mengden russisk uran som kan importeres under denne dispensasjonen er som følger:

2024: 476,536 kilogram

2025: 470,376 kilogram

2026: 464,183 kilogram

2027: 459,083 kilogram

Toppen

Opprettholder nivå

Nittifem prosent av uranet kjøpt av amerikanske kjernekraftverksoperatører er importert. Når USA fyller strømnettet sitt med russisk energi og opprettholder dagens nivå fram til 2028, fordi det er i nasjonens interesse, - så er det mange i EU og i EØS som spør seg om billig strøm ikke også er i europeisk interesse?

Europa betaler

EU- har måttet betale dyrt for at man ikke lenger har billig energi fra Russland. Også i Norge har vi merket at strømprisene har gått opp fordi vi er koblet på Europa. Europas import av energi fra USA har økt og det er da frustrerende for mange politikere i EU at USA fyller sitt nett med russisk energi.

Moralsk tvilsomt

Man skulle tro at USA var mer nøye på å holde slike forbud, men mye tyder på at penger er langt viktigere enn god moral. Lov om forbud mot russisk uranimport (HR 1042) godkjent av Representantenes hus 11. desember 2023 og Senatet 30. april 2024, og ble signert av president Biden 14.mai 2024. Loven trer i kraft 12.august 2024.

Handler om penger

USA vil at Europa skal sanksjonere den russiske økonomien med forbud mot import fra Russland, men vil ikke gjøre det selv hvis det er ulønnsomt. Beslutningen om å lage unntak for russisk uranimport er drevet av økonomisk gevinst og den amerikanske atomindustriens avhengighet av russisk uran og russiske anrikningstjenester.

Redd Russland ikke vil selge

I kongresshøringer om loven har det kommet fram at Department of Energy DOE er engstelige for at Russland skal lage sitt eget forbud mot å eksportere uranprodukter til USA. Det vil skape store problemer. Daværende assisterende sekretær Dr. Kathryn Huff uttalte at "i løpet av de siste årene har det blitt en reell mulighet for at Russland kan slutte å selge anriket uran til USA." USA er likevel forsiktige med å lage forebyggende tiltak fordi det vil reflekteres i økte uranpriser.

Sikrer Russiske varer

Lovens importforbud gjelder heller ikke import av non-uran-isotoper. Lovens underparagfrafer som motparten i dag beskriver kan forlenges uten en ny lov ut over de spesifiserte årene fram til 2028. Loven sikrer USA russisk uran fram til 31. desember 2040.

Still going wrong

På grunn av omgåelsen av egen lov forventes ikke det “såkalte” importforbudet å ha noen negativ effekt på landets uranimport på kort sikt. Den største betydningen av importforbudet er å oppmuntre til gjenoppbygging av innenlandsk uranutvinning, for å møte nåværende og fremtidige amerikanske behov. Det er likevel lite trolig at dette vil skje fordi amerikanske forekomster ikke er regnet som økonomisk lønnsomme.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal