USA og Kina i dramatisk handelskrig

Tollsatser til himmels

Kinas eksport til USA har sunket med over tre prosentpoeng. Det tilsvarer astronomiske tusen milliarder kroner tapt hvert eneste år. Det er en syttendedel av hele det norske oljefondet. Hele verden får lide når de store gutta sloss.

Foto: Huawei/motparten
Tekst: Ludvig Storn
Dato: 06.04.24

USA økte tollsatsene på kinesisk eksport fra 3,1 prosent i 2018 til 25 prosent i dag. Kina har svart med å øke tollen på amerikanske varer til 21 prosent. Krigen rammer først og fremst de to landene som er involvert, men har også store globale konsekvenser, noe vi merker godt i Norge og EU. Norge har forbudt billige rutere og mobiltelefoner, mens Europa har gått mer drastisk til verks og kansellert store kontrakter på alt fra teknologi til hele togsett.

Norge taper

En makroøkonomisk undersøkelse fra AMRO viser at en handelskrig med Kina blir dårlig butikk for Norge fordi handlingene slår tilbake på både norsk eksport og valutakurs. Ikke alle taper på handelskrigen mellom USA og Kina. Land som klarer å holde seg nøytrale til denne og samtidig ikke involvere seg i Ukraina-konflikten, tjener på begge deler. ASEAN landene er et godt eksempel på noen som gnir seg i hendene av andres problemer.

Endrer kurs

Handelskonflikten med USA påvirket rundt 66,4 prosent av Kinas totale eksport. Kina lanserer derfor målrettede tiltak for å vri eksporten i retning av land de mener har stabilt vennligsinnede regjeringer, og dem er det flere av enn folk i Norge kanskje innbiller seg. Bare i Kinas egen bakgård har ASEAN-landene et gigantisk marked med like mange kjøpekraftige mennesker som i USA og Europa tilsammen.

USA sliter

USA sliter med akkurat de samme problemene som Kina. Fordi det store asiatiske landet hevet tollsatsene på amerikanske varer, eksporterer USA færre varer, noe som påvirket omtrent 58,3 prosent av USAs eksport. Disse barrierene påvirket ikke bare bilateral handel, produksjon og inflasjon, men har også en varig innvirkning på handelsmønstre. De gode nyhetene er at forskere ved Yale University mener USA har så mye til felles med Kina at de faktisk kan bli venner.

Må tenke nytt

Historisk sett har Kina vært USAs viktigste eksportpartner. Nå er situasjonen annerledes. Handelskonflikten reduserer USAs betydning som Kinas primære eksportpartner. Man kan trygt si at landene har satt seg selv i en svært vanskelig situasjon. Begge landene må omstille seg og tenke nytt. Hvem skal nå kjøpe varene de ikke får solgt? Og hvor skal USA nå finne varer de tidligere importerte fra Kina?

Ufattelige beløp

Betydningen av handelskrigen i kroner og øre er nesten ufattelig stor. Kinas eksport til USA, som en andel av landets totale eksport, har sunket med over tre prosentpoeng fra 2018 til 2022. Det tilsvarer rundt 102 milliarder amerikanske dollar eller astronomiske tusen milliarder kroner tapt hvert eneste år. Det er en syttendedel av hele det norske oljefondet.

ASEAN-løsning

Man kan også måle verdien i forhold til landets brutto nasjonalprodukt. Tapet er da på 0,57 prosent. Kina har ikke sittet stille i båten og sett at pengene har rent ut i havet. Tvert imot. De har lykkes med å øke eksporten til EU og ASEAN landene, som selv drar veksler på økt kinesisk import av deres varer og tjenester. ASEAN har vokst til å bli Kinas nøkkelpartner for eksport og import. Disse landen har et innbyggertall omtrent som USA og Europa til sammen.

Stort marked

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) består av ti medlemsland som ligger i Sørøst-Asia. Disse landene er Brunei, Kambodsja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippinene, Singapore, Thailand og Vietnam. Disse landene samarbeider innen politiske, økonomiske, kulturelle og sikkerhetsmessige spørsmål for å fremme regional stabilitet og økonomisk utvikling i Sørøst-Asia.

Toppen

Rammer Kina hardt

Det er liten tvil om at USAs handelskrig i begynnelsen rammet mange sektorer i kinesisk næringsliv, og disse opplevde en markant nedgang i andeler av både eksport og import. Kinas satsing på økt eksport- og import med ASEAN har ført til en bedring for sektorene som ble rammet av handelskrigen. Økt import fra ASEAN har kompensert for underskuddet i Kinas importandel fra USA, og styrket ASEAN-regionen som Kinas primære importkilde.

Vennlige land

En studie i regi av AMRO, en internasjonal organisasjon som har som mål å bidra til makroøkonomisk og finansiell stabilitet i ASEAN-regionen, viste at Kina ser ut til å prioritere handel med nasjoner som er mer politisk på linje, noe som sannsynligvis vil dempe potensielle forstyrrelser i tilfelle politiske konflikter i fremtiden.

FN-avstemninger

AMRO-studien målte divergensen i politisk orientering mellom land basert på deres stemmemønster i FNs generalforsamling. Etter 2018 førte en økning i politisk avstand mellom Kina handelspartnere, til en nedgang handelspartnerens økonomi. Denne negative korrelasjonen er tydelig i Kinas eksport. Hele åtte av femten eksportsektorer er påvirket av politisk avstand til landene de eksporterer varene til.

ASEAN-suksess

De varige konsekvensene av handelskonflikten mellom USA og Kina strekker seg derfor langt utover de to landene, og påvirker både Norge og EU. Konsekvensene omformer det globale handelslandskapet, både i EU og i ASEAN, som har en sentral rolle i global produksjon og handel. ASEAN landene kommer seg helskinnet gjennom begge disse globale konfliktene.

EU følger USA

Kina opplever mange skjær i sjøen i europeisk farvann. Europa er under hardt press fra USA. Nå ser vi økende tendenser til tollbarrierer også i EU, men der forsøker man å skjule tollen bak påstander om sikkerhet når det gjelder teknologisk utstyr, og påståtte kinesiske subsidier når det gjelder produkter som tog og bane.

Europa taper

Det lønner seg ikke for land som Norge eller England å kaste ut bredbåndsrutere og billige telefoner fra Huawei. At EU også tvinger nye EU-land i det tidligere Øst-Europa til å si nei til billige og gode tog hjelper heller ikke den europeiske økonomien totalt sett, som fra før lider under høye mat og energipriser.

ASEAN-vinner

Alle ASEAN landene har kapitalistiske økonomier, men har sluppet å sanksjonere Russland. De nyter godt av både import og eksport. ASEAN-landene slipper også unna handelskrigen mellom USA og Kina. USA presser Europa til å være lojale, men vurderer ikke å presse ASEAN-landene. USA vet at de ikke vil lykkes. ASEAN-landene er solide KIna-venner selv om de er kapitalistiske demokratier.

Dårlig butikk for Norge

Nordmenn på ferie i ASEAN-land som Thailand har oppdaget at de nå bare får 3 Thailandsk Bath for en krone, mot 6 i perioden før handelskrigen startet mellom USA og Kina. En kombinasjon av “villet” norsk krone-politikk, krigen i Ukraina, og handelskrigen mellom USA og Kina, har alle bidratt til å torpedere den norske kronen permanent.

To fronter

ASEAN -landene er på rett sted til rett tid. Det kan man ikke si om Norge som har startet en krig på to fronter. Vi sender bomber mot Russland, og har erklært handelskrig mot Kina ved å forby varer og legge toll på andre. Som salt i såret blir vi nå minnet på at medier i Asia forsøkte å advare Europa og Norge om dårligere tider og dyrtid, men signalene ble ikke oppfattet av andre enn noen få mennesker som tilhørte motparten.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal