Den nye valutaen Unit kan bety

Ny GULL-alder for kronen?

Går det som teknologibørsen Nasdaq tror vil kronekursen styrke seg betydelig på bare få måneder etter at den nye valutaen Unit har etablert seg. Det betyr at folks boliger igjen blir verdt noe, og at vi igjen kan bytte en norsk hundrelapp med en dansk.

Foto: Pixabay/motparten
Bildetekst: Nasdaq ber investorer forberde seg
Tekst: Stein Olav Krosby
Dato: 21.05.24

Det høres ut som en ønskedrøm, men skal vi tro på seriøse analytikere, nasjonalbanker og representanter for verdens største børser, - så kan det faktisk bli en realitet. I følge Nasdaq har den nye valutaen et stort potensiale fordi den ikke er linket til verken Kina eller Russland.

GULL for kronen

Men felles for både Kina og India er at de går inn for å benytte den nye valutaen Unit som betalingsmiddel. Det er i følge Nasdaq når de største og faste transaksjonene fra Brics landene går gjennom Unit, at det vil komme et ras i dollarkursen. For Norge som er et av få land i Europa med uavhengig krone vil dette medføre at kronen ufrivillig vil gjøre et kjempebyks.

Dollar for en femmer

Går det som Nasdaq tror kan vi begynne å drømme om en dollar for fem kroner! Norske myndigheter vil nok forsøke å svekke kronen med store kronesalg, men slik tar tid, og vi kan for en stund oppleve en ny gullalder slik vi hadde før 2014, før regjeringen beordret statsbanken til gradvis å svekke kronen. Gleden kan derfor bli kortvarig, men tilstrekkelig lang til at folk kan ta sine forholdsregler.

Oljefondet

Det som skjer dersom kronen på få måneder styrker seg voldsomt mot dollar, er at den såkalte verdien på oljefondet ville rast nedover. Men folk kan ta det helt med ro. Det er bare på papiret. Verdien ville vært den samme, fordi fondet er investert over hele kloden og verdien blir kun berørt dersom det hender noe i utlandet, Norges Bank ville dessuten sikkert sett Unit-toget komme i tide. De vil justere portefølgen til å ta høyde for det.

Svett finansminister

For politikere som liker å ha mange kroner på bok vil likevel en slik situasjon virke skremmende og dramatisk. Politikere ville sett at halvparten av de pengene de trodde de forvaltet plutselig var overført til folket. Halvparten av oljefondet ville som ved et trylleslag blitt overført til deg og meg, i form av en dobling av eiendomsverdien på hus og leiligheter i forhold til utlandet, og i økt kjøpekraft. Folk flest ville blitt kjempeglade, og det ville blitt morsomt å dra på ferie igjen.

Campingvogn i stedet for hus

Men hva om det var motsatt? Om kronen ble halvert over natten? Oljefondet ville sett doblet ut selv om verdien på investeringen målt i yuan, dollar og pund ville vært akkurat den samme. Tulletallet på Norges Banks skryteside ville hoppet fra 17 til 34 tusen milliarder. Da ville en dansk krone kostet folk fire hundre kroner, og nordmenn vill bare hatt råd til en campingvogn i Danmark, dersom de solgte huset i Norge.

Overføring til folket

Det folk må ta inn over seg er at uansett hva kronekursen er, så betyr det ingenting for norske verdier i investert utlandet. Oljefondet er IKKE investert i kroner, - så enten kronen styrker seg eller svekker seg, så betyr det ingenting for norske investeringer. Verdien er den samme uansett. Spørsmålet er bare hvem som skal ha rett til å forvalte de enorme verdiene Norge har. En voldsom styrking av kronen ville medført at folk flest fikk disponere en større andel av Norges rikdom.

Toppen

Tilbake til start

Nordmenn har gått gjennom en halvering før, nemlig de siste ti årene. Motparten har tidligere omtalt at Norges Bank fikk i oppdrag å svekke kronen slik at den skulle virke som en drahjelp for eksportindustrien og dessuten overføre penger fra reiseglade nordmenns lommer, til kronekalkulatoren på Norges Banks nettside. Motparten la fram offentlig tilgjengelige dokumenter fra Norges Bank som viste dette. Dersom innføringen av Unit skulle få kronen tilbake til 2014 nivå bør folk tenke seg godt om. Det er stor sannsynlighet for at regjeringen straks vil sette i gang en ny tiårsperiode der de aktivt går inn for å svekke kronen.

Tidsmaskin

Med en kjempegod kronekurs vil norske eksportbedrifter en stund oppleve tøffere tider, men om laksemilliardærene får litt dårlige råd er det få som bryr seg om. Vil de ikke selge fisk er det mange andre som kan ta over. Hvis det derimot rammer norske arbeidsplasser generelt får pipen en annen lyd. I en slik situasjon ville man på en måte fått klokken skrudd tilbake til 2014, da man fikk en dollar for fem kroner. Norske myndigheter ville igjen måttet bruke Norges Bank som et redskap for å svekke kronen, i påskudd om å hjelpe turisme og eksportbedrifter.

Skjerpe seg

Mange eksperter peker på at industri som har livets rett uansett vil klare seg. Sveitsiske kvalitetsklokker har til tross for landets sterke valuta, aldri hatt noen problemer med å konkurrere med franske eller engelske ur. Slik burde man kanskje også tenke i Norge, fordi folk fortjener en sterk krone, så vi blir jevnbyrdige med for eksempel Danmark, - og at man som beboer i oljelandet Norge kan føle seg likeverdig. Da får heller bedriftene skjerpe seg og bli konkurransedyktige med den kronen man har.

Fange i eget land

Sjokkhalveringen av norske kroner de siste ti årene har ført til at mange føler de er fanget i eget land. For ti år siden kunne nordmenn selge huset og kjøpe tilsvarende i Danmark. Nå får nordmenn som selger huset bare en liten hybel i broderlandet. Det kan det snart bli slutt på dersom krona igjen blir lik en dansk krone. Da kan folk selv velge i hvilket skandinavisk land de vil bo. Det betyr også mye for folks nasjonale æresfølelse at vi ikke blir akterutseilt av våre naboer.

Gull eller valuta

Den kommende valutaen Unit vil være like desentralisert som bitcoin. Den vil også være blokkjedebasert som bitcoin. Der slutter også likheten. I motsetning til bitcoin som kan doble seg eller halveres over natten, så skal Unit enten knyttes til alle Brics landenes valutaer, slik Nasdaq tror, eller knyttes til Brics landenes gullreserver, noe Banc of France heller i retning av å tro.

Kan bli United

Unit kan ifølge Nasdaq til og med bli et godt og nyttig verktøy for investorer i Norge og i vesten generelt, men Nasdaq gir en rekke råd om hvordan pengemennesker nå skal forberede seg på nye tider. Nasdaq mener investorene kan leve godt med Unit, dersom de bare tar høyde for overgangsperioden. Unit gir ikke fordeler til Brics medlemmer, men behandler alle likt, noe man så var nøkkelen til at Sveits i så mange år bevarte sitt gode navn og rykte.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal