Nasdaq anerkjenner ny valuta

Advarer investorer

BRICS landene har bestemt seg for å lansere en ny valuta kalt UNIT. Både Nasdaq-børsen og Bank of France sier den nye valutaen vil få negative konsekvenser for dollaren. Det er godt nytt for krona. Går dollaren ned går krona opp.

Foto: Pixabay/motparten
Bildetekst: Nasdaq ber investorer forberde seg
Tekst: Ludvig Storn
Dato: 20.05.24

For bare et år siden sa de fleste at det var urealistisk, men nå diskuteres konsekvensene av den nye valutaen heftig i mange vestlige fora. Motparten har sett nærmere på hva Bank of France og den kjente teknologibørsen Nasdaq sier om valutaen UNIT.

NASDAQ

Nasdaq er en av de største aksjebørsene i verden, spesielt kjent for å liste mange av de største teknologiselskapene. Nasdaq ble grunnlagt i 1971 som den første elektroniske aksjebørsen. De har spilt en viktig rolle i utviklingen av globale finansmarkeder. Hva Nasdaq mener om den nye valutaen er derfor svært interessant.

UNIT

BRICS-nasjonene, bestående av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, Argentina, Etiopia, Iran, Saudi-Arabia, Egypt og De forente arabiske emirater, - kommer snart til å lansere en ny reservevaluta støttet av deres respektive valutaer. Navnet på den nye valutaen er "UNIT".

Over natten

Både Nasdaq og Bank of France peker på det samme. Inntil nylig ble nesten hundre prosent av oljehandelen utført i amerikanske dollar. I 2023 skjedde det brått en endring. Nærmest over natten ble en femtedel av oljehandlene gjort ved bruk av ikke-amerikanske dollarvalutaer. Det er med andre ord i ferd med å skje noe.

Konkurrent

Bank of France skriver at den nye BRICS-valutaen "UNIT" har som mål å konkurrerere med det eksisterende internasjonale finanssystemet. Da tenker de på dollarhegemoniet. Dagens system er dominert av amerikanske dollar, og står for om lag nitti prosent av all valutahandel.

Sikkert

Nasdaq er sikre på at BRICS-nasjonenes nye valuta vil påvirke den amerikanske dollaren betydelig, og føre til en nedgang i etterspørselen av dollar. Spørsmålet er hvor mye. Nasdaq benytter til og med termen "de-dollarisering" og advarer om at den nye UNIT-valutaen vil få konsekvenser for USAs og globale økonomier. Nasdaq har derfor sett nærmere på potensialet for en BRICS-valuta og dens mulige implikasjoner for investorer.

Selvforskyldt

Nasdaq slår fast at aggressiv amerikansk utenrikspolitikk har fått BRICS-landene til å realisere planene raskere enn planlagt. De ønsker å tjene sine egne økonomiske interesser samtidig som de reduserer den globale avhengigheten av amerikanske dollar og euro. Ifølge Nasdq er USAs handelskrig med Kina sentral årsak for utviklingen av UNIT, på grunn av amerikanske sanksjoner mot Kina. Russland betyr ikke så mye, men også de og land som India støtter innføringen av den nye valutaen.

Nå er det alvor

Det er foreløpig ingen kjent lanseringsdato på UNIT. I april 2023 ønsket den brasilianske presidenten Luiz Inacio Lula da Silva den nye BRICS-valutaen velkommen, og kommenterte: "Hvorfor kan ikke BRICS-banken ha en valuta for å finansiere handelsforbindelser mellom Brasil og Kina, mellom Brasil og alle de andre BRICS-landene land? Hvem bestemte at dollaren skulle være handelsvalutaen etter slutten av gullpariteten?»

Ber alle forberede seg

NASDAQ bemerker at det ikke er lenge siden seriøse medieaktører som Bloomberg forkastet tanken om en ny valuta som urealistisk, men at det nå har skjedd noe nytt som ikke bare gjør det mer realistisk, men som har ført til at investorer og nasjonalbanker nå må forberede seg på nye tider. Når land som Saudi Arabi og de Forente arabiske emirater plutselig aksepterer handel i UNIT med land som Kina og India med til sammen 3 milliarder innbyggere, sier det seg selv at det vil få konsekvenser for dollaren.

40 land

Kanskje vil vondt bli verre for den amerikanske dollaren. Nylig uttalte Sør-Afrikas BRICS-ambassadør, Anil Sooklal, at så mange som førti land har uttrykt interesse for å bli med i BRICS. På BRICS-toppmøtet i 2023 kom det til seks nye viktige BRICS-medlemmer: Argentina, Egypt, Etiopia, Iran, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Alle bortsett fra Argentina, som sliter økonomisk, ble offisielt med i alliansen i januar 2024.

Tilpasse seg

USA har ikke tenkt å gi opp verdensherredømmet uten sverdslag. De har hyret inn uendelig mange eksperter som snakker ned BRICS-valutaen og sier den er en dårlig idé. Det er godt mulig at de har rett, men når aktører som den franske nasjonalbanken og Nasdaq plutselig konsentrerer seg om fakta, forberedelser og ikke lenger ideologi, - så har det blitt et annet alvor i situasjonen.

Unit ok - ikke yuan

På samme måte som mange land er avhengige av dollaren, er mange nå bekymret for å bli avhengige av Kinas yuan i stedet. Og det er ikke lett å få alle til å gå i takt. Da Russland i oktober 2023 krevde at India skulle betale for oljen i yuan, nektet India å bruke noe annet enn amerikanske dollar eller rupier, men India var for å bruke UNIT. Når det skjer blir representerer det et umiddelbart slag for dollaren.

Toppen

Digital valuta

BRICS-nasjonene har i dag ikke sin egen digitale valuta, men det BRICS-blokkjedebasert betalingssystemet UNIT er under arbeid. Ifølge Kreml-assistent Yury Ushakov vil UNIT koble medlemslandenes finansielle systemer sammen. Unit blir betalingsveier for oppgjør i sentralbankers digitale valutaer.

SWIFT

Russerne forstår at Unit vil bli like dominert av yuan som SWIFT er av dollar. UNIT vil altså tjene som et alternativ til den nåværende internasjonale betalingsplattformen på tvers av landegrensene, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), som er dominert av amerikanske dollar.

Fordeler for alle

Ifølge Nasdaq har den nye valutaen flere fordeler for BRICS-landene fordi det bruker blokkjedeteknologi, digitale valutaer og smartkontrakter. Både Nasdaq og Bank of France innser at valutaen kan revolusjonere det globale finanssystemet. På grunn av sømløse betalinger uten grenser, kan det også fremme handel og økonomisk integrasjon blant ikke BRICS-nasjoner.

Redusert risiko

Nasdaq peker også på at UNIT vil styrke økonomisk integrasjon mellom BRICS-landene. Det er ingen tvil om at UNIT vil redusere risikoen knyttet til global volatilitet på grunn av ensidige tiltak og reduksjon av dollaravhengighet.

Dominans

Lenge har den amerikanske dollaren hatt enestående dominans som verdens ledende reservevaluta. I følge den amerikanske sentralbanken ble dollaren mellom 1999 og 2019, brukt i 96 prosent av internasjonal handelsfakturering i Amerika, 74 prosent i Asia-Stillehavsregionen og 79 prosent i resten av verden.

Slutt

Ifølge Atlantic Council brukes den amerikanske dollaren i omtrent 88 prosent av valutavekslinger, og 59 prosent av alle utenlandsk valutareserver som holdes av sentralbanker. På grunn av at dollaren er den mest brukte valutaen for konvertering, og dens betydning som en benchmark i valutamarkedet, holder alle sentralbanker dollar. I tillegg brukes dollaren til det store flertallet av oljehandler. Det er det nå slutt på.

Advarer

Nasdaq understreker at effekten av UNIT på den amerikanske dollaren fortsatt er veldig usikker. Nasdaq spekulerer lite, men er mer opptatt av hva investorene bør gjøre når dollarens svekkes. Nasdaq advarer investorer om at dersom UNIT lykkes med å stabilisere seg mot dollaren, vil det både svekke amerikanske sanksjoner, og føre til en nedgang i dollarens verdi.

Betydelig

Nasdaq skriver på sine hjemmesider at innførselen av UNIT til og med kan forårsake en økonomisk krise som påvirker amerikanske husholdninger. Nasdaq innser at nasjoner over hele verden vil akseptere UNIT som et alternativ til amerikanske dollar, og viser nye land som India, Kenya og Malaysia. At Saudi Arabia og De forente arabiske emirater allerede har sagt ja er alvorlig.

Nord-Amerika

Til syvende og sist vil virkningen av en ny valuta på den amerikanske dollaren avhenge av valutaens adopsjon og stabilitet og i hvilken grad den kan integreres. Nasdaq mener da UNIT vil ha betydelige implikasjoner for den nordamerikanske økonomien og investorer som opererer innenfor den. Nasdaq ramser opp hvilke amerikanske sektorer og næringer som vil bli berørt:

Olje og gass, bank og finans, råvarer, internasjonal handel, teknologi, reiseliv og valutamarkedet

UNIT vil også endre valutakorrelasjoner og påvirke markedsvolatiliteten, noe som krever at investorer tilpasser strategiene. Å justere en portefølge kan bli krevende for investorer. Nasdaq skriver om flere strategier som kan tas i bruk:

Diversifiser valutaeksponeringen ved å investere i eiendeler denominert i andre valutaer enn amerikanske dollar, slik som obligasjoner, verdipapirfond eller børshandlede fond (ETF). - Invester i råvarer som gull og sølv som en sikring mot valutarisiko. - Få eksponering mot UNIT-aksjemarkeder gjennom aksjer og ETFer som sporer UNIT-markedsindekser. Vurder alternative investeringer som eiendom eller private equity i BRICS-landene.


Tidsspørsmål

Nasdaq mener at investorer vil komme til å veie disse strategiene opp mot deres eksponering for markeds-, politiske og valutasvingninger. De mener det bare er å stålsette seg for nye tider. Spørsmålet er ikke lenger hvis - men når.

Konkrete eksempler

Nasdaq mener investorer kan bruke ETFer som iShares MSCI BIC ETF (ARCA:BKF) eller Pacer Emerging Markets Cash COW 100 ETF (NASDAQ:ECOW). De kan også investere i verdipapirfond som T.Rowe Price Emerging Markets Equity Fund, eller i individuelle selskaper i BRICS-landene.

Varsko

Nasdaq mener en justering av dollarverdien, eller en såkalt de-dollarisering, krever nøye undersøkelser og due diligence fra investorer. Diversifisering av valutaeksponering og investering i råvarer, aksjemarkeder eller alternative investeringer er mulige alternativer. Motparten kommer i morgen med en sak om hva dette betyr for Norge.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal