Kappløp om milliarder

Klondyke på metall-poteter

Førti prosent av jordens overflate er dekket av potetlignende klumper stappfulle av edelt metall. Kobolt og mangan for milliarder ligger helt oppe i dagen. Det er bare et problem. Åkrene befinner seg på fire tusen meters dyp.

Foto: Pixabay/Greenpeace
Bildetekst: Med slike maskiner vil man støvsuge havbunnen
Tekst: Christer Mæland
Dato: 22.03.24

Ofte ligger store verdier som gull og edelstener skjult under bakken, og man må lete og grave før man kan starte lønnsom gruvedrift. Med de såkalte “metall-potetene” er det omvendt. De ligger som poteter på et samlebånd klare til innhøsting.

Potet-sjokk

Forskerne gjorde store øyne da de oppdaget at havbunnen på omlag fire tusen meters dyp var dekket av noen potetstore klumper. Forbauselsen ble ikke mindre da de plukket opp en potet og oppdaget at den hovedsakelig besto av edelt metall! Metaller man trenger til bilbatterier og telefoner.

Norge tyvstartet

Nylig ble Norge det første landet i verden til å tillate “gruvedrift” på havets bunn. Her skjuler det seg enorme verdier både over og under havbunnen. For å høste de såkalte metallpotetene trenger man ikke gruvedrift itradisjonell forstand. Det er likevel ikke tvil om at beskatning vil medføre et betydelig miljøavtrykk i form av ødelagt og oppskrapet havbunn.

Polymetallisk

Metallene Norge vil ha tak i har bygget seg opp over titalls millioner år til klumper på størrelse med poteter, kjent som polymetalliske knuter. "Potetene" inneholder stoffer som kobolt, kobber, nikkel, litium, skandium og mangan. Det er alle stoffene man trenger for batteriproduksjon.

Stort område

Norges forslag vil åpne opp 280 000 kvadratkilometer (108 000 kvadratkilometer) av landets nasjonale farvann for selskaper å søke om å utvinne disse kildene – et område som er større enn størrelsen på Storbritannia.

Edelt metall

Det har blitt klart for mange at det ligger enorme verdier strødd rundt på havbunnen, i form av edelt metall som brukes for å produsere blant annet mobiltelefoner og bilbatterier. Det spesielle er at metall-poetetene ligger direkte på havbunnen og nærmest inviterer til innhøsting uten tradisjonell gruvedrift.

Toppen

USAs framtid

Det norske vedtaket om grønt lys for utvinning er mildt sagt kontroversielt, og har ført til store overskrifter over hele jordkloden. Nylig ba en gruppe innflytelsesrike amerikanske politiske og militære ledere, inkludert Hillary Clinton, USA om å gjøre det samme som Norget, og hevdet at konkurranse med Kina, gjorde det nødvendig å framskynde et vedtak. Politikere og investorer mener høsting av dyphavsmetaller vil bli avgjørende for USAs framtid.

Moratorium

Tjuefire land, inkludert Storbritannia, har sagt at de støtter et moratorium for dyphavsgruvedrift. De sier at lisensiering må vente til verden har tilstrekkelig vitenskapelig bevis på at gruvedrift er forsvarlig, og at man også må utarbide et regelverk som landene må forplikte seg til å følge. Norge har altså valgt å se bort i fra alle disse rådene, noe som i visse kretser blir sett på som grådig, uforsvarlig og egoistisk.

Sint på Norge

Internasjonalt ble det sett på som spesielt at 120 EU-lovgivere i et åpent brev ber den norske regjeringen om å avvise prosjektet på grunn av "risikoen for slik aktivitet for det marine biologiske mangfoldet og akselerasjonen av klimaendringer". Brevet sa også at konsekvensutredningen utført av Norge hadde for mange kunnskapshull. Norge valgte likevel å tillate gruvedrift.

Kritikk

I tillegg til internasjonal kritikk har den norske regjeringen også fått høre det fra egne eksperter. Havforskningsinstituttet mente man hadde for lite forskningsmateriale til å starte prøveborringer og innsamling av “poteter”, men Norge har altså likevel valgt å sette i gang prosessen.

Bråk på vei

Leder av komité for energi og miljø, Marianne Sivertsen Næss, har sagt at det å åpne opp områder ikke er det samme som å godkjenne utvinning av havbunnsmineraler." Det er ikke sikkert Greenpeace er enig i det. I november 2023 bordet de et forskningsfartøy som var ute i FN-regi. Snart kommer de nok til Norge også.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal