Asiater sjokkert over amerikansk forslag

NATO vil til Asia

Mange trodde det var snakk om en spøk da NATO talsmenn sa de ville utvide til Asia. Både politikere og profilerte mennesker reagerte negativt, og på folkemune har forslaget blitt døpt “alle dårlige ideers mor”.

Foto: Pixabay/motparten
Tekst: Rune Ollestad
Dato: 15.04.24

En rekke medier både i og utenfor Asia melder nå at NATO ønsker å ekspandere til Asia og dermed bli en global krigsmaskin. Bangkok Post i Thailand skriver at den tidligere toppsjefen i NATO, James Stavridis foreslår at militæralliansen skal rekruttere alle landene i Asia som deler "NATOs visjon om frihet"

Ønskeliste

I et intervju Admiral Stavridis gjorde med amerikanske Bloomberg røpet han at NATO har en ønskeliste over potensielle partnere, og at dette dreier seg om land som allerede er allierte, og som har et lignende syn på demokrati, frihet og menneskerettigheter som USA. Blant landene finner vi Australia, New Zealand, Thailand, Japan og Sør-Korea.

Global krigsmaskin

Til Bloomberg sier ex-admiralen at "NATO bør tenke på å rekruttere nye medlemmer utenfor sine tradisjonelle grenser." Stavridis fungerte som militæralliansens sjef fra 2009 til 2013. Før det var han sjef for den amerikanske sørkommandoen fra 2006 til 2009, hvor han styrte de militære operasjoner i Latin-Amerika.

Visjon om demokrati

Ifølge den tidligere NATO-sjefen må alliansen utvide på grunn av de pågående konfliktene i Midtøsten, krigen mellom Russland og Ukraina, handelskrigen mellom USA og Kina og striden i Sør-Kinahavet rundt Taiwan. Stavridis forteller at NATO ser på mulighetene til å rekruttere «land som deler alliansens visjon om frihet, demokrati, og menneskerettigheter».

Stor skepsis

Stavridis innser at en slik ordning vil medføre at den såkalte forsvarsalliansen blir en global krigsmaskin, og at dette vil være kontroversielt for de land som ikke er medlem av alliansen. Han hevder likevel at dette ikke vil øke spenningen, men tvert imot føre til mer balanse. Det er dette mange politikere i Asia er svært skeptiske til. Kritikken mot denne ideen er også synlig i USA vennlige land. Motpartens korrespondent i Asia, Rune Ollestad, tror ikke NATO-rådgivere forstår hvilken rolle Kina har i regionen.

Frankrike sa stopp

Siden 2022 har Japan og Sør-Korea deltatt på NATOs årlige toppmøter. I 2023 vurderte Nato å opprette et forbindelseskontor i Japan. Planene ble imidlertid torpedert av Frankrikes president Emmanuel Macron. Det finnes altså krefter som mener at en slik ekspansjon ikke er forenlig med det man liker å kalle en forsvarsallianse.

Sinte kinesere

Det kinesiske forsvarsdepartement anklager Nato for å være en «vandrende krigsmaskin», og hevder Nato rykker nærmere Asia under påskudd av at Kina er en trussel mot verden. Kineserne mener USA bruker NATO som sitt eget verktøy, og at det ikke er i Europeisk interesse. Tvert imot, vil et slik europeisk engasjement, svekke Europa ytterligere økonomisk.

Dyrtid

Mange asiatiske analytikere advarte Europa om at de ville oppleve dyrtid dersom de begynte å levere våpen til Ukraina. De asiatiske økonomene fikk helt rett, men de talte til fullstendig døve ører i Europa. Ingen norske medier (med unntak av motparten) refererte kvalifiserte råd fra vennligsinnede kapitalistiske land som Singapore, Thailand og Japan. Tvert imot sloss alt fra Klassekampen til Vårt Land om å skrive at Russland skulle ruineres på 1-2-3.

Advarer igjen

Nå advarer mange asiatiske politikere, aviser og fagøkonomer Europa igjen. De peker på at en NATO-ekspansjon kan bli svært kostbart for Europa, fordi det vil oppstå spenning og reduksjon i økonomisk samarbeide. I ytterste konsekvens kan det også føre til at Europa blir blandet inn i enda en krig langt borte som de ikke har bedt om.

Bra for USA

For USA er det motsatt. De opplever eventyrlige langtidskontrakter på våpen, energi og andre produkter som verden er avhengige av. USA trenger dette for å holde igang sin egen økonomi, - som er rammet av handelskrigen med Kina. Takket være krigen i Ukraina, merkes ikke denne krigen med Kina så mye, fordi USA kan kompensere med et Europa som ikke lenger får varer som de naturlig fikk tak i billig fra nærområdene Ukraina og Russland, og Kina som vi ikke lenger for lov til av USA å handle med.

Dårlig for Europa

Selv amerikanske Foreign Policy, som eies av av Graham Holdings Company, et amerikansk multinasjonalt konglomerat som tidligere het The Washington Post Company, - har fått med seg at USAs engasjement ikke er god butikk for Europa, men bare gavner USA selv. De forstår derfor den franske skepsisen til å bli innblandet i enda flere dyre amerikanske ideer.

Uansett utfall

Amerikanske medier er dermed på linje med økonomieksperter i Thailands største avis Bangkok Post, som hevder USA det eneste landet som ikke bare har tjent på Ukraina-krigen, men som ville ha tjent på den uansett utfall. Hvis Ukraina hadde vunnet, så ville USA fått et nytt marked for våpen og hvis Ukraina taper får USA flere langtidkontrakter på våpen og energi i hele Europa.

Toppen

Årsak

Krigen i Ukraina er svært lønnsom for USA, men et eventuelt tap for Ukraina vil bli enda mer lønnsomt. Da vil USA sikre langstidskontrakter og avsetning for egne varer, noe som er svært viktig fordi USA siden krigen i Ukraina startet, - har vært innblandet i en handelskrig med Kina. Asiatiske analytikere pekte tidlig på at konflikten i Ukraina uansett utfall derfor ville ende svært dårlig for Europa.

Dyrt å dilte

Frankrike er foreløpig det eneste landet som har sett at det kan være svært dyrt å følge USAs utenrikspolitikk i ett og alt. Nylig blokkerte landet åpningen av et nytt NATO-kontor i Tokyo. Alarmklokkene bør nå ringe hos vanlige mennesker i Europa, fordi trettien NATO-medlemsland, i en skarp felles uttalelse, anklager Kina for å øke sitt «sitt globale fotavtrykk.

Fredelig land

NATO uttaller at de er bekymret for Kinesisk opprustning. I det samme kommunikeet advarer også NATO Kina mot å levere våpen til Russland. Kina, på sin side, advarer Europa mot å logre for amerikanerne ved å ekspandere inn i Asia. I det kinesiske tilsvaret til NATO-truslene viser de til at Kina aldri har invadert noe land eller vært engasjert i en stedfortrederkrig.

Krigsmentalitet

Wang Wenbin, en talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, sier at en NATO-ekspansjon ikke vil falle i god jord i regionen. Selv ikke blant USAs tradisjonelle venner som Japan, Fillipinene og Thailand. Her kan kineseren være inne på noe svært viktig.

Presser Europa

Til tross for protestene både innad i NATO og i Asia, inviterte NATO likevel asiatiske land til NATOS årlige treff. Kina hevder derfor at NATO har planene klare for inkludere de asiatiske landene som fullverdige medlemmer, men at de trenger mer lobbyvirksomhet for å samle nok støtte til prosjektet.

Debatt

I de store avisene i Malaysia, Indonesia, Vietnam og Thailand har de ofte debattert det faktum at Det hvite hus har satt Kina øverst på listen over fiender de skal bekjempe. De peker på at USA nå forsøker å hente støtte fra sine allierte i Europa for lage en koordinert Kina-strategi.

Dårlig research

Kina har stor innflytelse i mange kapitalistiske land i Asia. Det kan se ut som USA har gjort alt for dårlig research og dermed totalt feilbedømt hvordan forslaget om NATO-ekspansjon ville bli tatt imot. I et land som Thailand, der de siste kongene har gått på amerikanske universitet, og der skiltene på alle landets veier er på engelsk, er likevel kineserne populære og nyter stor respekt.

Feilbedømt

I Thailand, som er en erklært USA-venn, og som under Vietnam krigen tillot amerikanerne å bruke baser i landet, - har halvparten av regjeringen kinesiske aner. Politikerne snakker til og med kinesisk. Dette betyr i praksis at verken landets Kjell Inge Røkker eller John Fredriksen vil støtte et NATO-medlemsskap. Det vil heller ikke Thailands Jonas Gahr Støre og Erna Solberg.

Kinavenner

I Thailand er både grunnleggeren av den største banken Bangkok Bank og eierne av den største telegiganten TRUE kinesiske. Cheravanont familien som eier TRUE Corp. eier også alle landets åtte tusen 7/11 butikker og gigantvarehuset MAKRO. I Thailand nyter rike kinesere stor respekt. I nesten hver eneste by finner man kinesiske gravplasser, og Thailand feirer til og med kinesisk nyttår, som del av egen kultur.

Negativt for Europa

Lignende forhold med kinesisk innflytelse og vennskapsbånd finnes i alle landene i regionen, også i store land som Malaysia og Indonesisa. Det vil være svært negativt for Norge og europeiske allierte om vi hjelper USA å irritere vennligsinnede demokratiske land med å foreslå NATO-medlemskap.

Integrert

Thailand er fullt av mennesker med hel eller delvis kinesisk herkomst, særlig Han-kinesisk. Thailand er hjem for det største oversjøiske kinesiske samfunnet i verden, med omlag ni millioner mennesker, som er femten prosent av den thailandske befolkningen. Thai-kineserne er det eldste, mest fremtredende, og best integrerte oversjøiske kinesiske samfunnet på kloden.

Del av kulturen

Også nabolandene har lignende forhold. I følge Henry Yeung, Professor of Economic Geography, ved National University of Singapore, skriver at Kina kontrollerer åtti prosent av de største foretakene i Indonesia, femti prosent i Malaysia og åtti prosent i Thailand. Og det er til denne regionen at NATO i fullt alvor ønsker å ekspandere.

Dårlige ideers mor

Det kan bli spennende å se hvilke norske politikere som som kommer til å støtte "alle dårlige ideers mor". Bildene av vår egen Jens Stoltenberg som poserer med asiater og NATO-flagg beroliger ikke noen, og kan tyde på at dette skrekkscenarioet allerede er i ferd med å skje.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal