Byfolk i Europa har liten framtidstro

Norge stuper på liste

For første gang er europeiske byer som Barcelona, Paris, Moskva, København og Oslo å finne på den nederste halvdelen av listen over byer i verden der folk har størst tro på framtiden. Før var det omvendt.

Foto: Pixabay/motparten
Tekst: Elisabeth Dahlberg
Dato:02.03.24

Som vanlig troner de skandinaviske landene øverst på listen over de som hevder de er lykkeligst og har det best - akkurat nå, - men i den andre delen av rapporten tårner mørke skyer seg opp over Europa. Når de samme menneskene blir spurt om de har tro på fremtiden er listen snudd på hodet. Norge er i plutselig i selskap med land som Zambia og Tanzania.

Troverdig rapport

Rapporten er utarbeidet av Jan-Emmanuel De Neve ved University of Oxford og Christian Krekel ved London School of Economics, - med andre ord velrennomerte institusjoner og forskere med høy troverdighet . Undersøkelsen har to deler. I den første delen blir objektene spurt om hvor lykkelige de føler seg i dag. I den andre delen blir de spurt om hvor stor tro de har på en lykkelig framtid.

Sort framtid

Tidligere var det ikke stor forskjell på de skandinaviske landenes svar på disse spørsmålene. De var positive uansett. Det nye er nå at Norge og flere europeiske land faller som en stein gjennom listene, og havner i selskap med land som Tanzania og Zambia i Afrika på den nederste halvdelen av listen. Der har Norge aldri vært før..

Gøy i Tasjkent!

De mest optimistiske utsiktene i verden finnes for tiden i Tasjkent i Usbekistan! Flere nye byer fra fra Latin-Amerika og Karibia overrasker på toppen av listen over byer med framtidstro. Øverst finner vi til og med noen byer i Afrika og Latin-Amerika. Plass to og tre er San Miguelito i Panama og San Jose på Costa Rica. På plass fire og ti finner vi Accra i Ghana og Freetown i Sierra Leone.

Skandinavia på topp

Alt er ikke bare elendighet for de skandinaviske landene. Tvert imot. I delen som tar for seg hvordan folk har det akkurat nå, - kommer Skandinavia som vanlig svært godt ut. På de ti øverste plassene over byer der folk føler seg lykkelige er Helsinki i Finland og Aarhus i Danmark, henholdsvis rangert på første og andre plass. København i Danmark, Bergen og Oslo i Norge, er på femte, sjette og syvende plass. Sveriges hovedstad Stockholm kommer på niende plass.

Redd 17.mai tog

Mange turister synes det er rart at nordmenn påstår at alt er så bra akkurat nå. For eksempel synes mange tilreisende at norsk 17.mai er svært skremmende, fordi de forbinder demonstrasjonstog med opptøyer og negative nasjonal-sosialistiske trekkk i ulike kulturer, som i Tyskland før andre verdenskrig. Undersøkelsen tar selvsagt ikke ikke høyde for slike faktorer. Inntil videre får vi stole på at nordmenn snakker sant og ikke overdriver lykkefølelsen.

Stille før stormen

Topp-plasseringer er det vi er vant til å lese om i norske aviser. Vi bor i “verdens beste land”. Halvparten av de ti beste byene på verdensbasis, - basert på hvor positivt innbyggerne vurderer livene sine akkurat nå, - er plassert i Skandinavia. To av de ti beste byene ligger i Australia og New Zealand. Wellington, hovedstaden i New Zealand, er rangert som tredje og Brisbane i Australia) kommer på tiende. De eneste topp ti byene som ikke ligger verken i Skandinavia, Australia og New Zealand, er Zürich i Sveits, og Tel Aviv i Israel.

Samling i bånn

Som vanlig er også de nederste byene på listen over dagens tilstand å finne i de minst utviklede landene på kloden, for det meste i Afrika og Midtøsten. Gaza i Palestina, Kabul i Afghanistan og Sanaa i Jemen er av naturlige årsaker nederst på den globale rangeringen. Juba i Sør-Sudan, Bangui i Den sentralafrikanske republikk er også på bånn. Merkelig nok er Kairo i Egypt på tiendeplass fra bånn. Her kan det som i tilfellet med Norge og nasjonalistiske overtoner være det samme med motsatt fortegn, på grunn av bråk i regionen og ustabile politiske krefter.

Oversikt

Krig og problemer

Alle byene nederst på listen er lokalisert i land med høy politisk ustabilitet, anstrengt sikkerhetssituasjon og gjentatte utbrudd av væpnet konflikt. De negative virkningene av trussel om krig, væpnet konflikt og terrorisme på subjektivt velvære er godt dokumentert i litteraturen. De andre byene på de ti nederste, i forhold til hvor positivt innbyggerne deres vurderer deres nåværende liv, er Dar es Salaam i Tanzania, New Delhi i India, og Maseru i Lesotho.

Positivtn

Byer som tradisjonelt sliter, men som opplever størst dreining i positiv tro på framtiden er Abidjan på Elfenbenskysten, Cotonou i Benin, Dakar i Senegal, Conakry i Guinea, Niamey i Niger og til og med Brazzaville i Kongo. Folk har også fått mye større framtidstro i Dushanbe i Tadsjikistan og Almaty i Kasakhstan – to tidligere sovjetrepublikker som ligger i Sentral-Asia.

Halve kloden

Omtrent 4,2 milliarder mennesker, mer enn halvparten av verdens befolkning , bor i byer. I 2023 var det omlag 600 med mer enn én million innbyggere, og i 2030 vil over 700 byer ha minst én million innbyggere. I løpet av samme tid forventes antallet megabyer med mer enn ti millioner innbyggere, – å øke fra 33 til 43, med den raskeste veksten i Asia og Afrika. I dag er Tokyo med 38 millioner, New Delhi med 29 millioner og Shanghai 26 millioner innbyggere de mest folkerike byene i verden.

Byfolk

Mer enn åtti prosent av verdensomspennende BNP genereres innenfor byers grenser. Byboere er ofte yngre, mer utdannede og mer liberale enn sine landlige kolleger. Det er mer sannsynlig at de er i profesjonelle jobber og servicejobber, og mindre sannsynlighet for å få barn. Med urbaniseringen som skal øke, innen 2050, vil syv av ti mennesker over hele verden være byboere.

Metoder

Forskerne som har laget rapporten forteller litt om hvordan materialet er samlet inn i forhold til andre rapporter som tar for seg samme tema. Rangeringen er fundamentalt forskjellig fra eksisterende rangeringer av byer når det gjelder livskvalitet, som for eksempel The Economists Global Liveability Index, der forskerne forteller objektene hva som er viktig.

Selvrapporter

I stedet for å stole på en liste over faktorer som forskere anser som relevante, er rangeringen i denne rapporten avhengig av byens innbyggeres selvrapporter om hvordan de selv vurderer livskvaliteten. Ved å gjøre dette frigjør det respondentene til å vurdere og selv veie hvilke faktorer de føler er viktigst for dem.

Nedenfra og opp

Forskerne mener denne nedenfra-og-opp-tilnærmingen gir en direkte stemme til befolkningen, i motsetning til den mer ovenfra-og-ned-tilnærmingen med å avgjøre på forhånd hva som bør ha betydning for byens innbyggeres velvære.

1-10

Undersøkelsene er basert på Gallup World Poll, en årlig undersøkelse som startet i 2005 og som er utført i mer enn 160 land som dekker nittini prosent av verdens befolkning. Den inkluderer minst tusen observasjoner per land per år. Forskerne ber respondentene om å forestille seg selv på en stige med trinn nummerert fra null nederst til ti på toppen, der null representerer det verst mulige og ti det best mulige livet.

Fem år fra nå

Europeiske byer faller som en stein på den såkalte "fremtidig livsevaluering undersøkelsen" - der man spør respondentene om deres livskvalitet om fem år fra nå. Folk i Europa er åpenbart skremt av krig og ufred, og har liten tro på at noe vil bedre seg i årene som kommer. I øyeblikket har folk i Oslo og Dar Es Salaam omtrent like positivt syn på hva framtiden vil bringe.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal