Biden går imot egne velgere

Snubler i innspurten

En undersøkelse viser at over 70 % av amerikanerne vil ha umiddelbar slutt på krigen i Ukraina ved forhandlingsbordet. Til tross for de sterke tallene blåser Biden-administrasjonen i folkeviljen. Det kan straffe seg midt i en valgkamp.

Bildetekst: Velgerne fortviler når presidenten ikke hører.
Foto: Pixabaye/motparten
Tekst: Christer Andre Mæland
Dato: 11.06.24

Mange spør seg om det vil være mulig for Biden å bli gjenvalgt når han viser så åpenlys forakt for egne velgere. Selv om det blant demokrater er større støtte for å sende våpen til Ukraina, er det også blant demokratene et klart flertall for at USA skal bidra til å stoppe krigen ved forhandlingsbordet.

Politisk selvmord

Biden-administrasjonen vet veldig godt hva folk mener. Årsaken er at en rekke meningsmålinger har vist at amerikanere gjennom hele krigen har blitt mer og mer lunkne til å støtte blodbadet i Ukraina. Vanlige amerikanere vil ha slutt på krigen, og forstår at man ved forhandlinger må gi og ta.

Trend

Selv da krigen startet støttet amerikanerne krig med forbehold, ifølge en meningsmåling fra YouGov/The Economist. Et flertall amerikanere støttet økonomisk støtte til Ukraina for å bekjempe angrepet. En AP-NORC-undersøkelse viste at 51 prosent mente at USAs rolle skulle være «mindre».

Gir f...

Biden-administrasjonen og kongressen "ga" likevel mer enn 75 milliarder dollar til krigsinnsatsen, sammen med nesten 47 milliarder dollar i bistand fra EU. Som kjent vedtok USA nylig enda en gigantpakke, og EU-landene har nå blitt enige om å bruke ytterligere 54 milliarder dollar frem til 2027.

Lurespørsmål

Biden-administrasjonen handler stikk i strid med folkemeningen. Også i Europa blir støtten for å mate Ukraina med våpen mindre og mindre, men europeere stiller ledende pørsmål i meningsmålinger. Ofte er altrnativene slik formulert at folk ikke får sjansen til å si de vil ha forhandlinger. I noen land er man likevel klare på at nok er nok.

Ikke enstemmig

Den 30. september vant et pro-russisk parti Slovakias parlamentsvalg. Det er et et slag i ansiktet for for den påståtte enstemmigheten i EU- og NATO. Øvrig Europeisk presse forsøker å ufarligjøre disse meningene ved å peke på at partiet som vant er anti-amerikansk, anti-innvandring, anti-LGBTQ, og altså pro-Russland. Problemet for EU og NATO er at også de som ikke er for Russland i Slovakia er imot krigen.

Toppen

Skepsis

Som i USA viser en rekke europeiske land et betydelig avvik mellom sterk statlig støtte til Ukraina og en mer ambivalent opinion, spesielt med hensyn til å sende militærhjelp og ta imot flyktninger. Italienere er kanskje de mest skeptiske til krigføring i Ukraina. I likhet med Slovakia beskyldes høyreekreftene for å stå bak motstanden. Ifølge meningsmålinger sier over førti prosent av italienerne at EU har spilt en «negativ rolle», sammenlignet med bare 21 % som mener EU har gjort en god innsats.

Le Soir

Lignende trend finner vi i Hellas, Østerrike, Frankrike og Ungarn. Og det er slett ikke bare folk med høyresympatier som vil at partene i Ukraina skal møtes ved forhandlingsbordet. Ifølge en undersøkelse fra Le Soir i Belgia ønsker et flertall av befolkningen ytterligere sanksjoner, men ingen militær involvering.

Folkeviljen

Dersom det er en skjult majoritet i Europa som ønsker fred ved forhandlingsbordet, selv om ingen av partene i krigen er fornøyd med dette bør de i demokratiets navn bli hørt. Problemet er ifølge analytikerne at meningsmålingene ofte er betalt og gjennomført av noen som er for krigføring, og at spørsmålene derfor er ledende. Man vet rett og slett ikke hva som hadde skjedd hvis folk fikk bare to enkle alternativ, - enten å stoppe nå ved forhandlingsbordet, eller å fortsette krigen uten forhandlinger.

Vil ikke høre

Det er nå så stor forskjell på myndighetenes handlinger og folkets vilje at mange mener at man må spørre folket mer direkte. Mye tyder på at det er en skjult motpart bestående av grupper som ikke nødvendigvis markerer sterk motstand mot krigen, men som ville stemt imot dersom de hadde hatt muligheten til det. European Council on Foreign Relations har foretatt en undersøkelse om viser at mange av disse mener at EU ikke har spilt noen positiv rolle i konflikten.

Syttien prosent

En meningsmåling utgitt av Valicon i Ljubljana, Slovenia, viser at 37 prosent av befolkningen mente USA hadde skylden for krigen og 51 prosent mente NATO var årsaken. Det er mindre enn i Serbia, der 60 prosent ga USA skylden. I landet som sitter på nøkkelen til slutt på krigen er det størst motstand. Hele 71 prosent av amerikanerne vil at man straks skal sette seg ved forhandlingsbordet.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal