Behandles som alvorlig miljøkriminalitet

Fritidsbåter - en del av trusselbildet

Nordmenn har en million båter verdt hundre millarder kroner. Når alle skal på sjøen samtidig sier det seg selv at det får konsekvenser. Så store at til og med Økokrim er bekymret. Heldigvis har vi Skjærgårdstjenesten som rydder.

Foto: Skjærgårdstjenesten/motparten
Bildetekst: Skjærgårdstjenesten har førti båter
Tekst: Elisabeth Dahlberg
Dato: 05.05.24

Økokrim har en egen trusselvurdering om "økt trafikk av fartøy langs kysten". Det er fordi marin forsøpling og dumping av plast i havet skal behandles som alvorlig miljøkriminalitet. Plast i alle varianter skader dyr, økosystem, økonomi – og til syvende og sist oss selv.

Ville tall

Det eksakte tallet er 1.067.000 fritidsbåter. Dette er en økning på 120.000 siden forrige måling i 2018. Båtparken har en estimert verdi på 83 milliarder kroner og vi bruker årlig 7,5 milliarder kroner på fritidsbåt. Verdi på gjennomsnittsbåten er 161.000 kroner.

Natursvin

Selv om Norge har et omfattende regelverk som skal hindre forurensning virker det ofte som det er helt løvløse tilstander på sjøen. Her går brusflasker og sjokoladepapir rett på sjøen. Ingen liker å vasse i søppel, men de kaster fra seg alt mulig likevel.

Trist syn

Langs strendene finnes uendelige mengder av plastsøppel, emballasje, og husholdningsavfall. Forsøpling av skjærgården i Norge er et galloperende problem. Det blir verre år for år. At det er ulovlig og kan straffes med bøter og fengsel ser ikke ut til å skremme noen.

"Alle" gjør det

Det som bekymrer myndighetene mest er at så mange forurenser. Til og med de du minst skulle tro gjorde det. De fleste av oss har kjørt spesialavfall til avfallsanlegg som skal trygge miljøet vårt. Likevel ble et avfallsanlegg politianmeldt av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. All verdens gode unnskyldninger hjalp ikke da myndighetenes undervannsdrone fant en masse søppel på havbunnen utenfor anlegget.

Toppen

Når millioner drar til sjøs samtidig blir det mye søppel


Ekte helter

Skjærgårdstjenesten er et samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, statlige myndigheter og friluftsrådene, - etablert i Oslofjorden i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet. Meningen var å drive renovasjon i de mest brukte friluftsområdene. I begynnelsen bare fra svenskegrensen til Telemarkskysten.

Førti båter

I dag finner du Skjærgårdtjenesten på kyststrekningen fra svenskegrensen i øst, forbi Lindesnes og til Sunnmøre på Vestlandet. Etterhvert har det kommet en liten armada av båter. Per i dag har man førti båter av varierende størrelse. Uten Skjærgårdstjenesten vill det vært totalt katastrofe de aller fleste steder.

Doer og griller

Skjærgårdstjenesten kjemper en drabelig kamp mot forsøpling og griseri. De gjør derfor mer enn bare å hente søppel. Det er de som driver vedlikehold på de mange og populære utedoene som er plassert rundt om på øyene. Skjærgårdstjenesten monterer også opp solide griller som de oppfordrer flest mulig til å bruke, i stedet for å kaste rundt seg med engangsgriller.

Sikkerhet

Skjærgårdstjenesten setter også ut badebøyer på badeplassene. De settes ut for å ivareta sikkerheten til de badende. Det er vanskelig for en båt i fart å å se et hode i sjøen. Derfor er det ikke tillatt å gå på insiden av badebøyene med båt. Det er heller ikke tillatt å fortøye i badebøyene.

Skitt fiske og god sommer

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal