Bikolonier kollapser på grunn av lang sommer

Vil putte bier på fryselager

Når godværet varer til langt utpå høsten er alle fornøyd, - også biene, som fortsetter å fly i stedet for å forberede seg til vinteren. For mye flytid betyr ofte døden. De jobber seg ihjel.

Foto: WSU/pixabay/motparten
Tekst: Rune Ollestad
Dato: 29.03.24

Honningbier er synonymt med sunnhet, sødme og energi. De er også ryggraden i matsystemet vårt fordi de pollinerer alt fra blåbær til epletrær. Biene er en svært viktig brikke i økosystemet. Mange nordmenn tenker på bier når de lager seg en hage.

Problemer

I følge forskerne ved Washington State University vil selv en liten endring i temperaturen om høsten ha stor innvirkning på honningbiene. Forskerne peker på at det noen steder kan bli umulig å drive med bier, med mindre man plasserer kubene på fryselager!

Ryggrad

Arbeidsbier som sanker mat er ryggraden i bikuben. Når de dør for tidlig lider hele kolonien. Virkningen av en lang sommer er direkte ødleggende. Biekolonier som tilbringer vinteren utendørs dukker opp sterkt svekket. En koloni uten nok arbeidere kan ikke opprettholde seg selv, noe som øker sannsynligheten for at hele samfunnet får en total kollaps.

Kjølelager

Forskning ved Washington State University har vist at man kan redde biproduksjonen i strøk som blir varmere på grunn av klimaendringer eller naturlig variasjon av temperatur. Forskerne foreslår bokstavelig talt at man skal plassere bikubene inne på kjølelagre, men ikke før på høsten, slik at strømutgiftene ikke tar knekken på lønnsomheten.

Suksess

Plassering av bikuber i kjølelager tvinger biene til å drive vinterdugnad tidligere, noe som forlenger levetiden til arbeidsbiene. Simuleringer viser at kolonier som er på kjølelager fra høst til vår har femten tusen bier, sammenlignet med fem tusen bier hvis de hadde stått ute.

Vil ikke flytte

Blant miljøvernere og politkere diskuteres det flittig årsakene til bie-problemene, men for forskerne bak denne undersøkelsen har ikke det vært et tema. De har konsentrert seg om å finne ut om man kan drive effektivt biehold i klima som ikke lenger er perfekt for bietypen det gjelder..

Kollektiv varme

Honningbier er temperaturdrevne. Når gradestokken når ti grader flyr de små gule og svarte skapningene avsted. Om vinteren kryper kolonien sammen i bikuben og lever av honninglagrene. Klyngen holder bikuben varm og beskytter den viktige bidronningen. Derfor er det viktig at ingen bier faller fra.

Toppen

Trenger de eldre

På våren gjenopptar eldre arbeiderbier sine søkingsflyvninger. Dette går ikke vis de er døde. For at bikuben skal trives, må det være nok yngre bier som klekker ut til å ta deres plass. Når eldre bier dør før nok erstatninger dukker opp, kan hele kolonien kan kollapse.

Kollektiv varme

Honningbier er temperaturdrevne. Når gradestokken når ti grader flyr de små gule og svarte skapningene avsted. Om vinteren kryper kolonien sammen i bikuben og lever av honninglagrene. Klyngen holder bikuben varm og beskytter den viktige bidronningen. På våren gjenopptar eldre arbeiderbier sine søkingsflyvninger. Dette går ikke vis de er døde. For at bikuben skal trives, må det være nok yngre bier som klekker ut til å ta deres plass. Når eldre bier dør før nok erstatninger dukker opp, kan hele kolonien kan kollapse.

God moral

Honningbier har svært god arbeidsmoral. Nesten for god. Så fort det blir over ti grader ute, så flyr de avsted for for å samle pollen og nektar. I en kort sommer er tdette nok til å sikre matlagre og dessuten pollinering av planter i nærmiljøet der de bor. Når sommeren blir for lang fortsetter de dessverre å fly selv om disse oppgavene allerede er fullført.

Dramatisk

Uansett hva som er årsaken til lengre somre må biene og eierne enten flytte seg til et strøk med kaldere høst, eller gå til grunne. Mange birøktere har hus og familie og andre røtter til stedet der de har kubene, og er derfor bundet til stedet de bor. Mange kvier seg for å flytte, og for disse kan fryselager bli en løsning. Det vil også være ødeleggende for bønder at biene flytter, fordi avlingene ikke pollineres.

Sommer

Ikke alle er lei seg for at somrene blir lengre. Dette gjelder for eksempel mennesker som er glade i å kjøre båt og bade. Men det gjelder også bønder som eier en del planter, busker og trær, der man kan oppnå større og bedre avlinger. I California er det det mange arter som er helt avhengide av bienes pollinering. Her er det med andre ord mulig å inngå et samarbeide.

Vinn-Vinn

Det er i bøndenes interesse at biene overlever. Kanskje kan et samarbeide mellom bønder og birøktere være den ideele løsningen? Entomolog Brandon Hopkins, ved Washington State University forteller at kommersielle birøktere i California allerede bruker kjølelager. Metoden har et stort potensiale og viser at det er mulig å overleve i et klima i endring.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal