Aske skal fjerne CO₂ fra atmosfæren

Bygger fabrikk i Danmark

Danske forskere mener de kan løse problemet med global oppvarming permanent. Nå skal de lage en fabrikk som beviser det. Dersom de lykkes kan det få enorm betydning for Norge og verden.

Foto: pixabay/motparten
Bildetekst: Vulkansk aske binder CO₂ permanent.
Tekst: Christer Andre Mæland
Dato: 01.05.24

De danske forskerne planlegger et anlegg der vulkansk aske permanent skal fjerne CO₂ fra atmosfæren. Den nye fabrikken baserer seg på en helt naturlig prosess der CO₂ blir bundet i mineraler fra vulkansk aske. Det vil permanent fjerne CO₂ fra atmosfæren.

Teorien stemmer

Professor Christian Tegner fra Institutt for geovitenskap bekrefter at vulkanske bergarter kan omdanne CO₂ til et fast stoff som permanent fjerner det fra atmosfæren. Problemet er at jordens enorme lag av vulkansk aske ofte ligger flere hundre meter under bakken. Det er det de smarte danskene nå vil gjøre noe med.

Løsningenes mor

Forskerne fra Aarhus Universitet har en plan. I stedet for å grave opp og blottlegge asken, vil de sende co2-vannet ned til asken. De vil rett og slett lage borehull og sende CO₂ oppløst i vann ned til vulkanasken. Slik vil de fjerne CO₂ fra atmosfæren på en trygg og permanent måte. Optimistiske dansker mener systemet på sikt kan føre til at vi slipper å tenke på menneskeskapt global oppvarming resten av tiden mennesker lever på jorden.

Gigatonn

Ifølge International Climate Panel (IPCC), må vi fjerne hele ti gigatonn CO₂ fra atmosfæren hvert år for å snu global oppvarming til global avkjøling. Det er det foreløpig ingen som har hatt noen anelse om hvordan man kan gjøre. Inntil nå. Danskene tror at et system der regnvannet filtreres dypt under bakken kan løse problemene permanent, men da må alle land lage lignende anlegg.

Silikatmineraler

Forskere oppdaget at fjellkjeder som vokser trakk enorme mengder co2 ut av atmosfæren. De fant ut at dette fenomenet hadde en svært naturlig forklaring. Når co2 fra atmosfæren kom i kontakt med blottlagte silikatmineraler i vulkanaske ble co2 fjernet permanent fra atmosfæren. For skolelærere og fagfolk som vil prøve å forklare kolleger og studenter hva som skjer på ordentlig kan kanskje denne beskrivelsen hjelpe:

I naturen løses CO₂ fra atmosfæren i regnvann som treffer silikatmineraler. Faraday kalte ioner med færre elektroner enn protoner for kationer. Når regnvannet treffer blottlagte silikatmineraler frigjøres positivt ladede kationer, for eksempel kalsium, jern og magnesium, samt negativt ladede bikarbonationer (HCO–). Når de positive og negative ionene senere kommer sammen, lager de et nytt karbonatmineral, for eksempel kalkstein, som fanger karbonet fra CO₂ i mineralet - permanent

Knuser norsk metode

Poenget til de danske forskerne er at CO₂blir en fast del av mineralene. Når CO₂ er bundet i karbonatmineraler på denne måten, fjernes det permanent fra atmosfæren. Det gjør ikke den norske måten å fjerne CO₂, der den lagres i veske under norsk sokkel. Problemet er at Norge ikke fjerner CO₂-permanent. Det er forskjellen på den norske og den danske metoden. Danskene vil bruke vulkanaske til å lage et fast stoff slik at co2 fjernes permanent fra atmosfæren - ikke bare lagres i et deponi.

Toppen

Norge deponerer

Ifølge norske Sintef lagrer Norge CO₂under bakken ved å injisere CO₂ inn via dype brønner, i stedet for å slippe gassen ut i atmosfæren. Statoil deponerer CO₂ fra Sleipner Vest-feltet i Utsiraformasjonen, og har siden oppstarten i 1996 lagret CO₂ tilsvarende om lag to år med trafikk på norske veier.


Norsk boble som kryper sakte oppover


Feil medisin

I en Sintef-rapport vedgår de at problemet ikke er helt borte. Når CO₂-væsken injiseres vil den fortrenge saltvannet som befinner seg i porene i steinen rundt injeksjonsstedet, og fordi den er lettere enn vann, vil den bre seg utover i en separat «boble» som kryper sakte oppover. I Norge forsøker man derfor å sørge for at det er tette lag med for eksempel skifer over boblene.

Nok til alle

Den danske metoden løser problemet med slike bobler. Her blir CO₂ til et nytt fast stoff, og den gode nyheten er at mennesker allerede har silikatmineraler lett tilgjengelig i jordskorpen. Faktisk er det så mye av dem at jorden selv ville klart å rense atmosfæren, dersom menneskene flyttet til en annen planet for en stund. Men fordi fjellkjeder vokser sakte, ville det tatt lang tid. Kanskje hundre tusen år. Det er denne prosessen de danske forskerne nå vil framskynde.

Hjelper naturlig prosess

På en geologisk tidsskala fungerer jordens egen prosess for å trekke CO₂ fra atmosfæren. Den vil fungere i for kommende generasjoner også. Får den gå sin gang fjerner den all CO₂ som mennesker har sluppet ut, men det går ikke fort. Men for å illustrere naturens egen evne til å rense kan vi tenke oss at mennesker brant all olje, kull og naturgass som finnes under bakken. Selv da ville kloden klart å rydde opp selv, på mellom hundre og to hundre tusen år...

Vulkansk aske

Mellom to og tre hundre meter nede i den danske undergrunnen ligger flere hundre tynne lag med vulkansk aske. Asken inneholder store mengder grunnstoffer som kan binde CO₂ i mineraler. Hvis man kan bringe CO₂ og vulkansk aske sammen, åpner det for muligheten for å binde store mengder CO₂dypt nede i jorden og dermed fjerne det permanent fra atmosfæren. Men hvor effektiv er den danske metoden?

Betyr alt

David Lundbek Egholm fra Institutt for geovitenskap ved Aarhus Universitet bruker Himalaya som et eksempel. Fjellkjeden alene trekker ut nok CO₂ ut av atmosfæren til å motvirke en stor del av verdens CO₂-utslipp. Hvis jorden ikke hadde hatt denne prosessen, ville atmosfæren vår vært som på planeten Venus. Der er innholdet av CO₂ i atmosfæren over nitti prosent. Årsaken er at planeten ikke har platetektonikk. Det danske forskere vil gjøre er bare å hjelpe jordens naturlige prosess. Dersom danskene lykkes, og denne prosess ikke er for dyr, kan det snu opp ned på alt vi har lært om klima.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal