Leder - juni 2024

SE KARIKATUR TORBI

Italia hardt ut mot norsk generalsekretær

NATO slår sprekker

Den norske NATO-sjefens oppfordring til at Ukraina burde få bruke vestlige våpen mot Russland sprer sjokkbølger i nesten alle NATO-land unntatt Norge. Folk flest forstår at dette kan bety tredje verdenskrig.

Foto: Pixabay/motparten
Bildetekst: Visestatsminister i Italia, Matteo Salvini, retter en advarende pekefinger mot Jens Stoltenberg.
Tekst: Jesper Enerstvedt
Dato: 01.06.24

Lederartikkelen kommer ut hver måned. Ofte løfter den frem de tause stemmer, som ikke nødvendigvis er kontrære, men som ville blitt beskyldt for det hvis de hadde ytret seg. I gamle dager hadde man rød og blå blokk i Norge, og ingen kalte verken Gro Harlem eller Kåre Willoch for kontrære. I dagens samfunn har man bare èn godkjent mening. Alle som mener noe annet blir kalt kontrære og forsøkt fordummet.

Taus motpart

Ukraina-konflikten er en typisk motparten sak fordi miljøet i Europa nå har et klima der det ikke er lov til å mene noe annet enn at mange våpen til Ukraina er den eneste løsningen. Vi våger likevel påstanden om at det finnes en skjult motpart i Europa som er imot å sende våpen til stedfortrederkrigen i Ukraina, der man lar et land kjempe i årevis mot den russiske krigsmaskinen.

Folkeavstemning

Dersom det hadde blitt avholdt en folkeavstemning i Europa der folk var beskyttet, og kunne stemme anonymt, uten fare for å bli verken fordummet, eller beskyldt for å være naive og ufølsomme, - så ville myndighetene i mange land fått seg en kraftig overraskelse. Tradisjonelt er mange kvinner for eksempel mer imot krig enn menn, men de sier ikke fra før de ankommer stemmelokalet og legger sin anonyme lapp i urnen.

For eller imot

Dersom spørsmålet i folkeavstemningen var “for” eller “imot” å sende våpen til Ukraina, er ikke utfallet så sikkert som mange synes å tro. I to EU avstemnnger var alle norske partier enige om å ta oss inn i EU. Mange mannfolk og politisk engasjerte var skråsikre på seier. Likevel ble resultatet nei.

Mange kvinner er imot å sende våpen til Ukraina men de våger ikke si det.


Respektere folk

Når det gjelder noe så viktig som å starte tredje verdenskrig burde man avholdt en europeisk folkeavstemning. Hvis nitti prosent var for krig ville saken vært grei. Men dersom et flertall av europeere er imot å sende våpen til Ukraina, så burde politikerne respektere folkeviljen og se på andre løsninger. Mange mannfolk og bedrevitende smartinger vil hevde det ikke er nødvendig å avholde en folkeavstemning fordi at de “vet” hva folk mener, men det er akkurat på grunn av slike holdninger man bør bør avholde folkeavstemningen.

Fred tar tid

Kanskje ville det blitt vanskelige år for ukrainere etter en slik folkeavstemning, men dersom Vesten er villige til å bruke bare en brøkdel av de pengene de til nå har brukt på våpen, - til å forsøke på fredelig vis å bedre ukraineres selvstendighet og muligheter til demokrati og frihet, - ville det båret frukter på sikt. Historien har en rekke bevis på at fredelige kampanjer kan gi resultater, enten vi snakker om Gandhi eller om Nelson Mandela.

Krass kritikk

Mange politikere i Europa vil ikke ha mer krig. Det har ført til en tydelig splittelse innad i Nato. Europeiske politikere gir nå Jens Stoltenberg massiv kritikk for å være en såkalt “warmonger” eller krigshisser. De mener nordmannens uttalelser er farlige for freden i Europa. Like det den som vil.

"Stoltenberg bør enten trekke tilbake uttalelsen, be om unnskyldning eller trekke seg."

Det er harde ord fra visestatsminister i Italia, Matteo Salvini. Italienerne er ikke det minste imponert over den norske politikeren som i en årrekke har vært NATO-sjef. Tvert imot mener de han har en aggrssiv tilnærming til en konflikt som burde løses ved forhandlingsbordet.

Krigshisser

Det er ikke lenger bare tidligere østblokkland som er skeptiske til NATO-sjefens uttalelser. Også innad i NATO er det sterk motstand. Italienerne har nå tatt bladet fra munnen. De har fått nok av en egenrådig norsk politiker som vil ha mer krig. Italias visestatsminister sier det rett ut.


"NATO kan ikke tvinge oss til å drepe i Russland, og ingen kan heller tvinge oss til å sende italienske soldater for å kjempe eller dø i Ukraina."

Toppen

Ikke treski

Fra før har den tyske generalen Harald Kujat uttalt seg sterkt skeptisk til NATOS engasjement i Ukraina. Han er ikke enig med Stoltenberg som sier at NATO ikke er innblandet i konflikten. De norske våpenleveransene med avanserte systemer som NASAM, tanks, droner og ammunisjon er en viktig del av krigføringen. At det ikke er norske soldater på hærens gamle treski i Ukraina betyr ifølge Italienere ingen verdens ting.

Stoltenberg i utakt

Folk flest i Europa skjønner at NATO er i krig i Ukraina. Folk skjønner også at NATO er i ferd med å tape, dels på grunn av at europeisk økonomi ikke er satt i krigsmodus, og tillater å gjøre vanlige fabrikker om til våpenfabrikker, eller å fire på krav til sikkerhet og lønn på arbeidsplassene. Europeere vil rett og slett ikke ha tredje verdenskrig på grunn av Ukraina, og de tror heller ikke på myndighetene når de sier Putin vil ha soldater i Paris, Madrid og Roma.

Farlig mann

Når man år etter år sender mengder av avanserte våpen og ammunisjon, for milliarder av kroner, er det snart bare noen få politikere som Stoltenberg som ennå hevder at NATO ikke er en part i krigen. Om soldatene snakker fransk, tysk eller ukrainsk spiller mindre rolle i en krig som utkjempes med droner og antiluftskyts. At Stoltenberg ikke forstår at en opptrapping kanskje er dråpen som får begeret til å flyte over, er for mange engstelige europeere nesten ubegripelig.

WW3

Stoltenberg er ikke alene om å ønske mer krig, men han møter stadig mer motstand i egne rekker. Påstandene om at NATO ikke er part i krigen er det snart umulig å servere i fullt alvor. I resten av verden har alle, uansett politisk ståsted, for lengst slått fast at den vestlige alliansen ER part i krigen. Ordet stedfortrederkrig har lenge vært benyttet. Også innad i NATO. Hvis den norske generalsekretæren får det som han vil er faren for tredje verdenskrig svært stor.

Alvorlig opptrapping

Når NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg direkte og utilslørt oppfordrer NATOSs medlemmer til å tillate at Ukraina bruker NATO-våpen mot mål i Russland er det en alvorlig opptrapping av konflikten. Det er svært sannsynlig at Russland kan svare med å angripe steder i NATO land der disse våpnene lagres og produseres.

Slutten på NATO

I en slik situasjon kan NATO bryte sammen fordi land som Italia vil peke på at de ikke tillot en slik utvikling. De kan avstå fra flere våpenleveranser, og for å unngå å bli et bombemål kan det være hensiktmessig å trekke seg fra den transatlantiske traktaten.

Folk tror ikke på det

Italienere, spanjoler og folk i middelhavslandene ser ikke for seg at russere skal overta verken regjeringskontorene eller andre administrative bygg. Heller ikke i London tror befolkningen at russiske soldater vil bosette seg ved Themsen. I Norge husker man at Russland befridde Finmark, og trakk seg tilbake fra både fisk og isfrie havner.

Svette russere

I India med 1.5 millarder mennesker ser man absolutt ikke for seg hvite, svette russere stå og dirigere trafikken i New Dehli i femti varmegrader. Det gjør heller ikke presidenten i Brasil eller i Sør Afrika. I Kina ler man av vestens påstander om en aggressiv kolonialistisk russisk føderasjon.

Ikke ekspansiv

Stadig flere peker på at Russland har mer enn nok plass hjemme, og at det er så vidt de klarer å befolke sitt eget territorium. Bak Ural bor det bare ni millioner mennesker hele veien til Kina. Russland er også selvforsynt med alle råvarer, - og har heller ikke her noe å hente ved en aggressiv utenrikspolitikk.

Som Cuba

Land med kyrillisk skrift som grenser til Russland er en annen historie. Hvor mye kontroll Russland ønsker å ha i land som Georgia vil nok bli gjenstand for diskusjoner, men dette er noe folk flest i Europa mener ikke truer deres egne land. Det blir satt isamme bås som amerikansk innblanding på Cuba.

Plante blomster

Motparten har i tidligere lederartikler advart om at man nå er i ferd med å ta beslutninger som kan bli skjebnesvangre for Norges befolkning, som bør ha i bakhodet at det er få på kloden som tror at Russland ville angrepet landene deres, til og med om de hadde lagt ned hele forsvaret og plantet blomsterkasser.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal