Dødelig sykdom med influensasymptomer

Advarer nordmenn på ferie

Tigermyggen sprer nå “deunge-feber” i Europa. Den er funnet i hele tretten land, og realistisk sett er det derfor umulig å bli kvitt den igjen. Europeiske helsemyndigheter slår alarm og ber nordmenn på ferie ta forholdregler.

Bildetekst: Tigermyggen kan være livsfarlig for de som har hatt deungefeber før.
Foto: Pixabaye/motparten
Tekst: Elisabeth Dahlberg
Dato: 13.06.24

Denne lite hyggelige invaderende insektarten er nå funnet i 13 land i EU og den nærmer seg ubønnhørlig Norge. Myggen finnes allerede i Frankrike, Spania og Hellas, som er populære reisemål for nordmenn.

Skylder på klima

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) peker på at klimaendringer er årsaken fordi de skaper forhold som myggen trives i. Nå kan det lille insektet skape problemer i Europa, for eksempel i Paris, hvor de olympiske leker går av stabelen i i slutten av juli.

Ta forholdsregler

ECDC advarer nå om at internasjonale reiser vil øke risikoen for flere europeiske utbrudd ytterligere. EDC råder folk til å fjerne stillestående vann fra hager eller balkonger, der mygg kan yngle, og bruke både myggmiddel og myggnetting om natten.

Farlig å bli smittet to ganger

Spesielt nordmenn som har hatt Deunge-feber fra tidligere fra reiser i land utenfor Europa advares nå på det sterkeste av Europeiske helsemyndigheter. Den andre gangen man får denguefeber kan være farligere enn den første på grunn av en fenomen kalt antistoffavhengig forsterkning (antibody-dependent enhancement, ADE).


Når en person som tidligere har blitt infisert med én serotype, blir infisert med en annen serotype, binder antistoffene fra den første infeksjonen seg til den nye serotypen uten å nøytralisere den.


Medisinsk fenomen

Leger har observert et merkelig fenomen forbundet med sykdommen. Den første gangen man blir smittet setter kroppens forsvar igang en voldsom kamp mot det skumle viruset. Kroppen vinner relativt enkelt, og personen som er smittet har ofte ikke et komplisert sykdomsbilde. Kroppen får deretter en livslang immunitet mot viruset, noe som er et tveegget sverd.

Fire typer

Det finnes nemlig fire forskjellige fire forskjellige serotyper av denguevirus, DENV-1, DENV-2, DENV-3, og DENV-4. Har du hatt en infeksjon med én serotype gir det deg livslang immunitet mot denne spesifikke serotypen, men ikke mot de andre. Dette er et kjempeproblem, fordi kroppen ikke klarer å skille mellom virustypene.

Toppen

ADE

Fenomenet kalles "Antistoffavhengig forsterkning" (ADE). Når en person som tidligere har blitt infisert med én serotype, blir infisert med en annen serotype, binder antistoffene fra den første infeksjonen seg til den nye serotypen uten å nøytralisere den. Disse ikke-nøytraliserende antistoffene hjelper faktisk viruset med å infisere vertsceller mer effektivt. Utfallet blir altså verre enn verst.

Lurer immunforsvaret

Sykdomsbildet til personen blir derfor som om vedkommende ikke hadde immunforsvar i det hele tatt. Dette skjer ved at antistoff-virus-blir tatt opp av immunceller via Fc-reseptorer, som normalt hjelper immuncellene å fjerne virus og bakterier. I stedet for å bli ødelagt formerer viruset seg eksponentielt inne i immuncellene.

Sjokksyndrom

Pasienten får da en mye mer alvorlig form for denguefeber, kjent som hemorrhagisk dengue feber (DHF) eller dengue sjokk syndrom (DSS). Tilstandene kjennetegnes ved lekkasje av blodkar, blødninger og lavt blodtrykk, som er livstruende uten riktig og rask medisinsk behandling.

Farlig

Det er et paradoks at det er antistoffene fra en tidligere infeksjon som bidrar til å gjøre den neste verre. En ny infeksjon med en annen serotype kan få katastrofale konsekvenser, med en kraftig immunrespons, som gjør den andre infeksjonen langt farligere enn den første.

Her er landene

Myggen virkelige navn er aedes albopictus, og den er den mest invasive myggarten i verden. Den har dessverre etablert i Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Italia, Malta, Portugal, Romania, Slovenia og Spania. Den er også funnet i Belgia, Kypros, Tsjekkia, Nederland og Slovakia.

Symptomer

Vær oppmerksom når du er på ferie. Symptomene kan nemlig forveksles med helt uskyldige sykdommer som influensa, men er altså mye mer alvorlig og i noen tilfeller dødelig. I fjor ble det registrert åtte tilfeller av sykdom i Frankrike, fire i Italia og to i Spania. Tigermygg sprer også andre sykdommer vi helst ikke vil ha, som Zika-virus, men sprer ikke malaria.

Mange dødsfall

I over hundre land på kloden er denguefeber så utbredt at den kalles for en endemisk sykdom. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) fikk seks millioner mennesker deungefeber og av disse døde hele syv tusen av sykdommen.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal