Aldring vs demens

Pårørende er usikre

Mange pårørende er usikre på om de eldre er demente eller bare har naturlig aldring. Ofte er symptomene de samme, men det er ifølge forskerne også mye som er forskjellig. Her er tegnene du bør se etter og noen tips for å lette situasjonen.

Foto: Pixabay/motparten
Bildetekst: For mange er det vanskelig å vite om noen er gammel eller dement
Tekst: Elisabeth Dahlberg
Dato: 27.05.24

Hukommelsestap er et symptom på demens, men det kan like gjerne være naturlig aldring. Demens påvirker i større grad humøret og oppførselen. Både demens og aldring påvirker dømmekraften og hvordan de som rammes samhandler med familie og venner.

Naturlig

Forskere har laget en del tommelfinger regler som skiller aldring og demens. Det er viktig å skille mellom å bli eldre og å ha en demens. Oppdager man tegn på demens bør man konsultere fastlegen om hva man bør gjøre.

Symptomer

Eksperter peker på en del symptomer man godt kan ha ved helt naturlig aldring. Det er ikke alarmerende og tvert imot en naturlig del av livet. Likevel har man behov for hjelp og oppfølging.

ALDRING

- glemme navn og avtaler

- gjøre feil med penger

- gjøre feil med TV-apparater og mobiltelefoner

- føle seg motløs

- ikke like å måtte endre rutiner

- glemme hvilken dag det er

- ikke finne riktig ord

- miste ting

- ta dårlige beslutninger

- unngå sosial aktivitet


Symptomer

Ekspertene har skilt ut en del tegn og symptomer de mener er knyttet til demens. For pårørende som oppdager disse symptomene oppfordres det til at de tar kontakt med fastlegen eller egnet myndighet.

DEMENS

- glemme nylige hendelser

- glemme viktige datoer

- gjentar det de sier

- vil familiemedlemmer skal løse problemer

- problemer med å planlegge

- problemer med å løse problemer

- kan ikke jobbe med tall.

- kan ikke følge oppskrift

- kan ikke utføre kjente oppgaver

- kan ikke utføre daglige gjøremål


Forvirret

Demente er også oftere forvirret, mistenksomme, deprimerte, engstelige og opprørte. Når de mister oversikten over tider og datoer og til og med er usikre på hvor de er og hvorfor de er der, har man det som kalles alvorlig demens.

Toppen

Mistenker tyveri

En person med en demens kan sette ting på uvanlige steder. De kan miste ting og være ute av stand til å gå tilbake for å finne det de har mistet. Noen ganger kan dette føre til at de blir mistenksomme overfor andre mennesker. Denne oppførselen kan bli hyppigere over tid.

Dårlig dømmekraft

Det kan fort bli alvorlig for både den demente og for øvrig familien når den syke viser dårlig dømmekraft i forhold til økonomi og penger. Da er det vanlig at man slutter å snakke midt i en samtale, gjentar det man sier, og ikke evner å kalle en klokke foret "armbåndsur". Demente blir også oftere, enn folk med naturlig aldring, mindre oppmerksomme på deres personlige utseende.

Alvorlig

I motsetning til naturlig aldring er altså demens en mye mer alvorlig tilstand som bør følges tetter opp fra helsevesen og familie. Aldring er derimot en naturlig prosess i livene våre. Når vi blir eldre, opplever vi gradvise endringer i hjernen og kroppen vår. Noen av disse endringene påvirker våre fysiske og mentale evner, men er likvel noe man i samråd med omgivelsene kan leve greit med lenge.

Beholder mye

Dr. Robert Zorowitz, senior medisinsk direktør for helsetjenesteselskapet Optum, bemerker at det er naturlig å føle seg bekymret. Han peker på at selv de som sliter med hukommelsen fortsett vil ha sterke minner, så lenge de unngår demens. Da kan det fort floke seg til. Selv med redusert hukommelse av naturlig aldring vil man i alderdommen beholde de fleste ferdighetene og kunnskapene man har erhvervet seg gjennom hele livet.

Overkommelig

Over førti prosent vil oppleve hukommelsestap etter at de fyller 65 år. Men selv om man husker dårligere, er sjansene fortsatt små for at man utvikler demens. For det meste er hukommelsestapet mildt nok til man kan leve helt ok.

Kritisk punkt

Ifølge WHO er det bare 5 til 8 % som utvikler demens på et tidspunkt. Med demens forverres symptomene inkludert hukommelsestap gradvis til det punktet hvor evnene våre forverres alvorlig og vi ikke lenger er i stand til å ta vare på oss selv. Dr. Douglas Scharre, professor i klinisk nevrologi og psykiatri ved Ohio State University Wexner Medical Center har flere gode råd til familie som må ta vare på gamle og demente.


3 GODE RÅD

- Kjøpe enkel telefon som forhåndsprogrameres

- Et familiemedlem overtar oppgaven å betale regninger

- Begrens tilgangen til midler


Èn dårlig nyhet

TV-problemet har ingen løsning. I det minste mener de som har forsket på saken det. Det er likevel lov å prøve seg på noen "Petter Smart" løsninger selv. Hvis apparatet har eget rom, der lyder ikke kan høres fra soverommet, kan det settes på evighetsmodus. Fjernkontroller kan oppbevares av et familiemedlem.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal