Plast-elvene

Nesten alt plastavfallet i havet stammer fra 12 elver. Supersynderne er Mekong, Amur, Niger, Yangtze, Ganges, Yamuna, Citarum, Yellow River, Haihe, Buriranga, Marilao og Missisippi.

Tekst: Christer Mæland
Dato: 23.12.23
Foto: Foto: Pixabay

Elver er hovedkilden til plastavfall i havet, spesielt elver i regioner med høy befolkningstetthet og dårlig avfallshåndtering. Plastavfall fra menneskelig aktivitet, inkludert søppel og avfall fra industri, og landbruk, blir dumpet direkte i elvene.

12-verstinger

Det faktum at så få syndere står for 95% av forurensing alene er problematisk, men det gir også håp. I stedet for millioner av uavhengige kilder og et uoversiktelig problem, har man nå lokalisert problemet, og vet hvor man i fremtiden kan sette i gang tiltak.

Alvorlig

Myndighetene i landene der elvene befinner seg har i dag få tiltak som hindrer at plastavfall ender opp i elver og til slutt havet. Mange organisasjoner ser på plastavfallet som en alvorlig miljøutfordring. Plastavfall kan ha alvorlige konsekvenser for både dyr og mennesker.

Usikker fremtid

Mange klimaaktivister frykter at den ødeleggende påvirkningen det har forårsaket på miljøet vårt er irreversibel.Uten at tiltak, er klimaaktivister av den oppfatning at dette problemet bare kommer til å bli forverret i årene som kommer.

Enorme mengder

Vi snakker om nesten 3 millioner tonn plastavfall hvert år. 3 000 000 000 kilo plast renner ut i havet fra elvene.

Mekong

Mekong renner gjennom Kina, Myanmar, Laos, Thailand, Kambodsja og Vietnam, har også vært utsatt for forurensning på grunn av økende befolkning, industrialisering, urbanisering og avfallshåndtering.

Amur - Russland

Amur-elven, som renner gjennom Russland, Kina og Nord-Korea, har også blitt utsatt for forurensning på grunn av en rekke faktorer, inkludert industriell aktivitet, landbruk, avfallshåndtering og gruvevirksomhet.

Niger - Afrika

Har erutsatt for forurensing på grunn av industriell aktivitet, avfallshåndtering, landbruk, og oljeutvinning, mens naturlige faktorer inkluderer erosjon og avrenning av sedimenter fra jorder og elvebredder.

Yangtze - Kina

Er den lengste elven i Kina, og har vært utsatt for forurensning på grunn av økende befolkning, urbanisering, industriell aktivitet, og avfallshåndtering.

Avslutt

Ganges - India

Ganges er en av de mest forurensede elvene i hele verden. Ganges er tredje størstei verden og betjener mer enn to milliarder mennesker som tror det er en hellig elv. Mange tror at elven vil rense deres synder. Derfor bader de til tross for at rå kloakk blir dumpet i rett i elven.

Yamuna -India

Indias nest mest forurensede elv. Landbruks- og industriavfall blir rutinemessig dumpet her. Elven har en PH på 11 og kan ikke renses

Citarum - Indonesia

Fabrikkene dumper avfallet sitt i den. Den tette befolkningen rundt elven bidrar også med enorme mengder plast. Kvikksølvnivåene i Citarum er rapportert å være mer enn 100 ganger den aksepterte standarden.

Yellow River - Kina

Kinas gule elv,også kjent som Huang-elven er viden kjent for sitt gule sediment. Milliarder av tonn plastikk blir dumpet i Yellow River. Kjemiske fabrikker og kullgruvearbeidere slipper dessuten avløpsvann inn i Asias tredje lengste elv som renner gjennom ni provinser i Kina.

Haihe - Kina

Haihe-elven, også kjent som "Mor-elven" i Tianjin City i Kina, har vært sterkt forurenset i flere tiår på grunn av industri- og landbruksaktiviteter, urbanisering og avfallsdeponering.

Buriranga - Bangladesh

Folk i Bangladesh kaller elven Old Ganges. Det er den største elven i landet og en av dens viktigste økonomiske ressurser. Garverier som grenser til elven er blant de største forurenserne ved siden av menneskelig avfall. Forurensningsnivået er så alvorlig at vannet i Buriganga har blitt svart. Det akvatiske livet har dødd.

Marilao - Filippinene

Marilao er sterkt forurenset av garverier, avfallsdumping og gullraffinerier. Vannet inneholder tungmetaller. Dette utgjør en alvorlig helsefare for folk som bruker det til å drikke.

Missisippi - USA

Mississippi-elven er en av de mest forurensede elvene i landet. En død sone er opprettet av ukontrollert industriavfall, kloakk og landbruksavrenning. Den måler over 8000 kvadratkilometer ved munningen av elven.

Ny forskning på sopp som bryter ned plastik og produserer energi gir håp om at de enorme mengdene plast en gang skal bli til en verdifull ressurs.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Regnskap
regnskap@

Annonser
annonser@

Redaksjon
redaksjon@

Desken
desken@

Ledelse
styret@

 

 

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei 2
4839 Arendal
Mobil: (47) 400 411 40
Ansvarlig redaktør
Jesper Enerstvedt
(47) 400 411 40
jesper@motparten.no