Tyskland snuser på verneplikt

Frykter "ZEITENWENDE"

Berlin har foreslått å sende ut et spørreskjema til alle tyskere som fyller atten år, - hvilket vil si rundt fire hundre tusen hvert år - for å spørre dem om de kunne tenke seg en vernepliktsperiode.

Bildetekst: Tyske Leopard 2A7V er den mest avanserte. Likevel vil ikke tyske unge ha den.
Foto: Bundeswehr/motparten
Tekst: Stein Olav Krosby
Dato: 30.06.24

I 2022 proklamerte kansler Olaf Scholz "Zeitenwende", eller "vendepunktet" for det tyske forsvaret. Som i Norge fikk plutselig Forsvaret alt de pekte på. Milliarder ev Euro fikk bein å gå på.

Taurus

Nå har Tyskland de beste missilene i Europa. Tyske Taurus skrytes opp i skyene av engelske og franske militæreksperter, som mener missilene er mye bedre enn deres egen Storm Shadow, som landene har levert til Ukraina. Tyskland har foreløpig vært motvillig til å sende de hyperavanserte og langtrekkende missilene til Ukraina.

Vil ikke

Europeiske samfunn forholder seg til sine væpnede styrker på ulike måter. Av naturlige historiske årsaker finnes det mange skeptikere, kritikere og pasifister i Tyskland. Landet deres er beskyldt for å ha startet to verdenskriger på under hundre år. Det kan sikkert diskuteres. Hva som ikke kan diskuteres er at de tapte begge to.

Patriotiske polakker

I Polen er det stikk motsatt. De er ikke beskyldt for noe som helst. Dessuten er de kjent for å ha blitt plaget og ydmyket av storebror Russland ved gjentatte anledninger. Polens regjering håper å øke antall tropper til mer enn tre hundre tusen innen 2035. Det kommer de til å klare. Befolkningen er svært motiverte. De er svært patriotiske, og de har reelle grunner til å være det. Dessverre for NATO er Polen unntaket, - ikke regelen.

Store hull

Stipendiat Camille Grand ved European Council on Foreign Relations mener det er enorme hull i Europas stående styrker. De ligger faktisk nede, skal man tro på stipendiaten. Hun trekker fram Polen, Tyrkia og Hellas som de eneste landene som har orden på forsvaret sitt. Resten av landene får passene påskrevet hva soldater og vernepliktige angår.

Ikke hotell

Det høres kanskje absurd ut, men de fleste europeiske lands hærstyrker har ikke engang skikkelig overnatting for soldatene sine. I sin årlige rapport om tilstanden til det tyske militæret skrev for eksempel parlamentarisk kommissær Eva Högl at innkvarteringen i hele landet hadde forfalt. På basene blir soldatene møtt med skitne rom der de må betale for treg wifi, - per time...

Mugg og råte

I Storbritannia er det kanskje verre. Så sent som i april viste den såkalte Kerslake-rapporten at kvaliteten på boliger på britiske baser var så dårlig at det var farlig for rekruttene. Man snakker om massive problemer på alle områder. I rapporten viste man konkret til fukt, mugg og råte. Bygningene hadde livsfarlige elektriske feil, og gassbeholdere kunne gå i luften hvert øyeblikk. Sist men ikke minst pekte rapporten på at det var uheldige insekter på ferde, og at disse kom sammen med skadedyr, rotter og mus.

Polen er annerledeslandet

Når det gjelder patriotismen og innstillingen til krig er også stemningen mye dårligere enn mange politikere hadde håpet. Dette skyldes ikke de dårlige forholdene ved barakkene. I Polen er ikke livet til de vernepliktige spesielt luksuriøs. Også her er det kummerlige forhold, men soldatene spankulerer likevel stolt rundt i de slitte uniformene.


På basene blir soldatene møtte med skitne rom der de må betale for treg wifi - per time

Toppen

Verneplikt tabu

Et tema som tvungen verneplikt er for eksempel nesten tabu, og det er få politikere som våger å røre det. Et forslag fra statsminister Rishi Sunak om å gjeninnføre verneplikt ble derfor møtt med en skur av negativ kritikk fra alle hold. Mange pekte på at de negative holdningene skyldes krigene i Afghanistan og Irak, men det er heller ikke utenkelige at folk synes det høres ut som Zelensky snakker russisk, og at de ikke forstår hva Ukrainere skriver, fordi kyrillisk ser russisk ut.

Italia krympet forsvaret

International Institute for Strategic Studies opplyser at Frankrike har de største væpnede styrkene i Europa med i overkant av to hundre tusen. Italia har krympet de stående styrker fra to hundre tusen til ett hundre og seksti tusen i dag. Det har skjedd de siste ti årene. Med andre ord var ikke det som skjedde på Krim i 2014 utslagsgivende for Italienske politikere. Der snakker mange, spesielt på ytre høyre side i politikken, at Moskva aldri har truet Roma og at den jevne italiener ikke ser for seg at russerne har noen ambisjoner om å forsøke å dirigere trafikken i Roma i rushtiden.

Få soldater i Tyskland

Tyskland har "bare" ett hundre og åtti tusen aktive soldater. I forhold til innbyggertall og geografisk utstrekning er det lite. Russland har til sammenligning i overkant av en million aktive soldater, men har en og en halv million reservister. På papiret har NATO nesten to millioner soldater. Problemet er at de ikke kan trylle fram alle disse soldatene på et blunk.

Byråkrati og regler

Analytikere peker på at reglene er lagt slik at Europa ville brukt måneder på å skramle sammen tre hundre tusen mann. Det er slett ikke så enkelt som noen synes å tro. Folk har arbeid og forpliktelser. Generalene kan ikke bare trekke småbarnsforeldre opp av sengen, eller å hente ut en lærer ved en ungdomsskole, fordi vedkommende står på listen over reservister. Og fordi man ikke er i krig er det selvsagt også helt utenkelig å benåde fanger i fengsler, slik man ser at både Russland og Ukraina er villige til.

Lite begeistring

Blant vanlige folk er det veldig liten lyst til å gå til krig. Dette står i grell kontrast til politikernes handlinger, der de uten rot i noen folkeavstemning, bryter det ene prinsippet etter det andre. Nå gjør NATO ting som for få år siden ville vært utenkelig. Og nær sagt alle land bruker penger på våpen som fulle sjømenn. Når man senere evaluerer den voldsomme pengebruken, kan det hende at den ikke har hatt like stor støtte i befolkningen som mange politikere tror. I EU spørsmålet avholdt man to folkeavstemninger, men i spørsmålet om å gå til tredje verdenskrig på grunn av en tidligere sovjetrepublikk, blir folket holdt utenfor.

Skjult motstand

I EU saken var alle de store partiene for EU. Det var derfor nesten ikke noe poeng å avholde folkeavstemning. Når Arbeiderpartiet og Høyre, som den gangen sammen utgjorde et overveldende flertall av befolkningen, mente det samme, så lå det i kortene at det ville bli et overveldende ja-flertall. Men så skjedde det umulige. Folket ville noe annet. Det viste seg at det var en skjult motpart i befolkningen.

Mamma tar grep

Det kan være en skjult motpart i Europa som ikke vil lage tredje verdenskrig på grunn av Ukraina. Berlin har likevel foreslått å sende ut et spørreskjema om verneplikt til alle tyskere som fyller atten år. Forsvarsdepartementet håper at brevet vil vise økende positivitet til militært engasjement i befolkningen, men dersom mammaene til guttene som mottar brevet er til stede når de åpner det, kan det hende at avsenderne får seg en overraskelse.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal