Folk flest er svært skeptiske

Tror ikke på BRICS-valuta

Den nye verdensvalutaen som snart skal lanseres blir møtt med mistro og skepsis over alt. Med god grunn. BRICS landene er selv avhengige av dollaren og fjellet som skal bestiges får selv Mount Everest til å se ut som en liten knaus.

Foto: Pixabay/motparten
Bildetekst: Det er flere på Wall Street som tror på UNIT enn på Karl Johans gate i Oslo
Tekst: Ludvig Storn
Dato: 22.05.24

De dyktigste økonomene i blant oss, som vet litt om hvordan strømmen av penger foregår på jordkloden, vet at det ikke er enkelt å forbigå hindringer og bli tatt inn i det gode selskap. Det eksisterende betalingssystemet mellom sentralbanker kontrolleres på få hender. For å lykkes med sin nye valuta må BRICS-landene nesten gjøre det umulige mulig.

PvP

Bruken av lokale BRICS-valutaer for betaling over landegrenser har til nå blitt hindret av utilstrekkelig finansiell infrastruktur, noe som øker den relative kostnaden ved at disse valutaene brukes i transaksjoner. En viktig type finansiell infrastruktur er såkalt betaling-mot-betaling, eller PvP-ordning, som bidrar til å senke kostnadene og øke tilliten til utveksling av visse valutapar. PvP står for Payment versus Payment. Den skal skje på likt.

Ikke kvalifisert

PvP-ordninger bidrar til å sikre at det endelige oppgjøret av en betaling i en valuta finner sted. Dette reduserer oppgjørsrisikoen. Den Sør-Afrikanske Randen er den eneste BRICS-valutaen som er kvalifisert for oppgjør av verdens dominerende PvP-ordning, som kontrolleres av et Sveits-inkorporert selskap som teller store globale banker som aksjonærer og gjennom direkte sentralbankforhold tilrettelegger PvP-transaksjoner ved bruk av sentralbankgjeld.

The big boss

Selskapet heter CLS Group Holdings AG, ofte bare kalt CLS (Continuous Linked Settlement). CLS og er et Sveits-inkorporert selskap som har store globale banker som aksjonærer. CLS tilrettelegger for Payment versus Payment (PvP) transaksjoner ved bruk av sentralbankgjeld, noe som bidrar til å redusere oppgjørsrisiko i valutahandel ved å sikre at begge sider av en transaksjon fullføres samtidig. CLS spiller en viktig rolle i det globale finansielle systemet ved å tilby sikre og effektive oppgjørstjenester for valutatransaksjoner.

Kina-problemer

For eksempel er realen og rupiens lokale systemer regulert av de brasilianske og indiske sentralbankene, og i stand til å lette PvP-valutaoppgjør, men bare mot dollar. Kinesiske renminbiens evne til å gjennomføre transaksjoner gjennom PvP-ordninger er også begrenset. Det kan bare gjøres gjennom en Hong Kong-basert PvP-ordning som en britisk forretningsbank legger til rette for oppgjør mot dollar, euro eller Hong Kong-dollar.

Slange i paradiset

Banken som irriterte kinesere er nødt til å benytte heter HSBC , The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. HSBC har en betydelig tilstedeværelse i Hong Kong og spiller en nøkkelrolle i å fremme og lette internasjonal bruk av renminbi gjennom PvP oppgjørstjenester. Nå håper kineserne at Unit skal klare bffen raskere, billigere og bedre. Det gjør også Indere og brasilianere, som har ventet på en slik sjanse lenge.

Fjerne risiko

Det finnes også små, kinesisk-regjerte PvP-ordninger for noen renminbi-par med valutaer i fremvoksende markeder, inkludert den russiske rubelen. Til tross for disse ordningene, viser data fra en rapport fra 2022 at rundt 40 prosent av valutatransaksjonene med renminbi var utsatt for oppgjørsrisiko.

Toppen

Umulig -før

Når valget er mellom risiko og oppgjør i dollar må selv nasjoner som India og Kina bite i gresset. Det blir derfor spennende når disse landene nå setter sin lit til at Unit skal fjerne risiko ved transaksjoner. Det som skremmer mange analytikere er at alle BRICS landene har erklært at de er villige til å utføre transaksjoner i den nye desentraliserte blokkjedevalutaen Unit når den introduseres.

Prises i dollar

En annen faktor som tidligere begrenset bruken av BRICS lokale valutaer, er at det meste av den globale råvarehandelen prises og gjøres opp i dollar. Dette styrker dollaren i råvareavhengige økonomier, som Brasil, Etiopia, Russland, Saudi-Arabia, og UAE.

Inn fra sidelinjen

Måten Unit valutaen er konstruert på kom som en overraskelse på mange analytikere. Den så de ikke komme. Årsaken er nok at de trodde landene var så nasjonalistiske at de ikke ville klare å enes om en valuta som ikke gir spesiell ære til den ene eller den andre, på samme måte som ingen påstår at bitcoin er en tysk, svensk eller amerikansk valuta.

Knyttet til dollar

BRICS medlemmene UAE og Saudi-Arabia knytter begge sine respektive valutaer til dollaren. BRICS medlemmet Russland bruker fortsatt dollaren til å gjøre opp for en tredjedel av eksporten. For mange analytikere er det nesten ikke til å tro at BRICS landene har klart å bli enige seg imellom å å foreta transaksjoner i en valuta som ikke bære flagg, men det gjenstår altså å se i hvor stor grad dette vil skje, og hvor fort de kan tilpasse seg.

Gjeld i dollar

Den hyppige bruken av dollar i handel forsterker bruken av dollar i finans. Denne dynamikken bidrar til dollarens globale dominans som en standard for utsatt betaling. For eksempel, i Kina var nesten halvparten av utenlandsgjelden denominert i dollar per desember 2022. På samme måte, fra midten av 2022, var over halvparten av Indias eksterne gjeld i dollar.

Dollar i blodet

Samlet forklarer dette hvorfor så mange sentralbankers valutareserver er i dollar, spesielt i fremvoksende markeder. Valutareserver brukes av fremvoksende markeders sentralbanker for å lette betjeningen av valutaforpliktelser i økonomien, sikre at økonomiens valutatilførsel er tilstrekkelig til å foreta vesentlige eksterne betalinger, og stabilisere de innenlandske valutareservene.

Sunn skepsis

Samlet forklarer dette også hvorfor så mange analytikere og kunnskapsrike privatpersoner har vært skeptiske til en såkalt gradvis de-dollarisering. Å forsøke å rokke ved det bestående er nesten som å bestige Mount Everest alene uten oksygen.

Går veien

Mange analytikere ble derfor tatt på sengen da Brics landene ga opp å bestemme seg for at en av deres valutaer skulle konkurrere med dollar. I stedet har de laget en bitcoin hybrid, som de mener kan få stabil kurs hvis de linker den til for eksempel gull. Nasdaq-analytikere tror de vil lykkes, men er svært usikre på i hvilken grad og hvor fort BRICS landene vil klare å stabilisere transaksjonene.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal