Gode nyheter for Norge og verden

Nobelprisvinner avlyser klimakrisen

Nobelprisvinner i fysikk Dr. John Clauser bestrider at det er en klimakrise. Han mener forskere og presse unngår å stille de riktige spørsmål om klimaendringer. Clauser peker derimot på at man har en velferds og energikrise på jordkloden som er høyst reell.

Tekst: Aurelia Cotta
Foto:Pixabay

Den amerikanske fysikeren John Francis Clauser er kjent for sine bidrag til kvantemekanikken, i særdeleshet for Clauser-Horne-Shimony-Holt-ulikheten og eksperiment på Bells ulikhet. I 2022 ble han tildelt Nobelprisen i fysikk sammen med Alain Aspect og Anton Zeilinger. Han er krystallklar når han blir spurt om det mange karakteriserer som en klimakrise.

Selvkritikk

- “Jeg tror ikke det er en klimakrise”, sa Clauser under konferansen Quantum Korea. -”Massemediene er fulle av feilinformasjon og dessverre må vi forskere ta en del av skylden for dette. Vi har ikke vært flinke nok til å vise ulike modeller for årsakene til klimaendringer”. Clauser mener folk må ta et større ansvar og ikke la seg rive for lett med av mediene. Det er opp til hver enkelt å danne egne meninger basert tilgjengelig informasjon.

Uheldige rotasjoner

Clauser sier rett ut at han basert på historiske data har kommet fram til at det ikke er noen reell klimakrise. At klimaet kan forandre seg dramatisk på grunn av jordas rotasjon, eller solens syklus er han derimot tydelig på at er en reell trussel. Han er like tydelig på at menneskene i liten eller ingen grad kan hidre at dette skjer. Hvor godt forberedt er menneskene dersom disse faktorene bestemmer seg for at det skal bli kaldere eller varmere?

Avslutt

Forsvare oss

Jorden har endret bane før og vil gjøre det igjen. Vi er ikke på et teknologisk eller vitenskapelig nivå til å kunne påvirke slike ting - ennå. Clauser mener likevel ikke at man skal sette seg ned for å dø. Tvert imot. Menneskeheten har allerede teknologi som gjør den i stand til å lage forsvarsverk for hvordan man best mulig skal kunne overleve slike ekstreme klimaendringer.

Brød er viktigere

Nobelprisvinneren mener de fleste klimatiltakene er hysteri og feilslått satsing. Han mener menneskene på jorden har andre kriser som er mer reelle enn den påståtte klimakrisen. Clauser peker på at man har problemer med å gi en anstendig levestandard til verdens store befolkning og at man har en assosiert energikrise. Sistnevnte blir unødvendig forverret av det som etter Clausers mening i beste fall er feil klimavitenskap.

Naive forskere

Det populære narrativ om klimaendringer reflekterer en farlig vitenskaps-trend som dessverre bidrar til å forverre verdens økonomi og velferden til milliarder av mennesker. Misforstått klimavitenskap bidrar til massiv sjokkjournalistisk basert på pseudovitenskap. Clauser mener politikere, journalister, offentlige etater og miljøvernere nå bør ta en solid dose selvkritikk

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Regnskap
regnskap@

Annonser
annonser@

Redaksjon
redaksjon@

Desken
desken@

Ledelse
styret@

 

 

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei 2
4839 Arendal
Mobil: (47) 400 411 40
Ansvarlig redaktør
Jesper Enerstvedt
(47) 400 411 40
jesper@motparten.no