Dårlige nyheter for sportshatere

Fotball EM på TV = SUNT

Du leste riktig. Et universitet i Japan mener de har klart å bevise at det å se på fotball EM i fra Tyskland er sunt. Dette er dårlige nyheter for alle som mener at fotballen overdrives når man strekker arrangementet ut en måned.

Nå er det bevist. Ser du fotball foran TV hjemme blir hjernen din bedre.
Foto: UEFA/motparten
Tekst: Marius Kleppe Kolstad
Dato: 06.07.24

Kritikerne mener all fotballen på TV både er støyende, passiviserende og overdrevet. De peker på at det går ut over både kvinner og barn, når mange, spesielt menn, skyver på sommerplanene ved å tilpasse dem fotball på TV. Nå får imidlertid fotball-titterne uventet støtte fra forskere i Japan.

Banebrytende

Selv i tider med mye agurknyheter i avisene virker oppdagelsen rimelig søkt, men hold deg fast i (TV)-stolen. Den japanske undersøkelsen er seriøs og blir sett på som en banebrytende studie. Nylig publiserte tidsskriftet Sports Management Review et sammendrag av forskningen med tittelen "Å se sport forbedrer velvære»

Positiv effekt

Et team av forskere ledet av Professor Shintaro Sato, spesialist på idrettsvitenskap ved Waseda University i Japan har bevist at det er sunt å se på fotball EM på TV. Essensen av den omfattende undersøkelsen er at "hjernestrukturer" til TV-titterne endres slik at folk blir gladere til sinns og yter bedre både i jobb og fritid. Det som er spesielt er at de japanske forskerne mener å kunne bevise dette med blant annet røntgenbilder.

Superaktivert

Det er heller ingen liten studie det er snakk om. Undersøkelsen, som har tatt flere år, omfatter over tyve tusen mennesker. MR-skanninger beviser uten tvil at hjernens "belønningssenter" for de som så store sportsarrangement på TV ble superaktivert. Og for alle EM-titterne i Europa er dette gode nyheter. Sporten som ga størst utslag på MR var ikke uventet - fotball og livesport, spesielt der det var store folkemengder til stede. Med andre ord - fotball EM.

Kan ikke få for mye

For de som mener det er for mye sport på TV er det dessverre flere dårlige nyheter. I følge professoren kan man nesten ikke overdrive TV-tittingen på mesterskap som fotball EM. Hjernen blir bedre og bedre ut over i mesterskapet. Professor Sato oppdaget at strukturen til TV-titternes hjerne endret seg over tid. Forskerne målte elektriske signaler i områder knyttet til positive følelser.

Toppen

Etter en måned med fotball på TV kan man se på røntgenbilder at hjernen har forandret seg - til det bedre.


Viktig innsikt

Forskergruppen mener resultatene gir en viktig innsikt om hvor sunt det kan være å se store sportsarrangementer på TV. Det var til slutt ingen tvil. Desto mer sport testobjektene så på spesielle typer sport, desto mer fremtredende ble innvirkningen på velværesenteret i hjernen. Forskerne dokumenterte at hjernestrukturen endret seg, slik at folk ved mesterskapets slutt også var generelt blidere både på jobb og i øvrig fritid.

Bra for samfunnet

Denne følelsen av å ha det bra gagner hele samfunnet fordi den bidrar til å øke produktiviteten og redusere kriminaliteten. Professor Sato peker på at tidligere forskning bare indikerer at det er sunt å se turneringer som fotbal EM på TV, men at den nye forskningen beviser det.

Nevroimaging

Forskerne brukte avanserte multimodale MR-nevroimaging-målingsprosedyrer til å måle hjerneaktiviteten over tid. Det viste seg at funksjonsfriske mennesker som ble analysert mens de så på sportsarrangement med mange tilskuere gradvis opplevde endringer i hjernens belønningssenter for velvære.


Det kan bli nødvendig med påfyll...


Jevnlig inntak

Et større og mer effektivt velværesenter hjalp også testpersonene når de var ferdige å se på arrangementet eller turneringen. Endringene var permanente, men forskerne vet ikke om de vil vedvare eller om man må pleie velværesenteret med regelmessig sport. Dersom det viser seg at velværesenteret må vedlikeholdes, eller pleies regelmessig med flere sportsarrangement av typen fotball EM, er det den siste dårlige nyheten i denne artikkelen, for alle de som mener det er for mye sport på TV.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal