USA går motsatt vei av Norge

Må ha Jesus på veggen

Den amerikanske delstaten Lousiana har laget en lov som tvinger skolene til å henge en kristenplakat med "de ti bud" på veggen i ALLE klasserom, uansett alderskull.

Bildetekst: Alle skoleklasser i Louisiana, uansett årskull, må ha de 10.bud på veggen.
Foto: Pixabay/motparten
Tekst: Christer Andre Mæland
Dato: 25.06.24

Stadig flere amerikanske stater tvinger skolen til å forkynne kristenbudskapet. Sist ut er Lousiana som har laget en egen lov som sier at en plakat med de ti bud skal henge på veggen i hvert eneste klasserom i delstaten. Motstanderne mener dette vil virke konfliktforsterkende i et samfunn der ulike livssyn skal leve sammen.

Guffen frist

Samtlige læreinstitusjoner i delstaten har fått frist på seg til innen 2025 å få skriften på veggen. Loven sier at "de ti bud" skal henge i alle klasserom på skoler som som mottar statlig støtte, hvilket i praksis vil si nesten alle.

Moderne Europa

I Europa og spesielt i land som Norge går man stikk motsatt vei. I Norge har kristendomsundervisningen måttet vike plass for en bredere tilnærming til ulike religioner og livssyn. Det var derfor mange som sperret opp øynene da man plutselig gjeninsatte ordet “kristen”(KRLE) på timeplanen.

Utbredt i USA

Lousiana er på ingen måte den første amerikanske staten som detaljestyrer kristenbudskapet helt inn på veggen i klasserommene. Fra før har stater som Texas, Oklahoma og Utah allerede slike lover. At det i 2024 kommer nye stater til med det mange ser på som gammeldags og bakstreversk kristendom, er et tankekors, og må ses i sammenheng med de store utfordringene USA står overfor sosialt og økonomisk..

Millennium modernisering

I Norge ble faget Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk introdusert i 1997 som en del av den norske læreplanen. Dette faget inneholdt betydelige elementer av kristendomsundervisning, men jesus kristud & co var ikke enerådende lenger i skoletimene. Det var heller ingen pålegg om å ha noen form for kristne budskap på veggen i den norske skolen.

Kristendomskunnskap

Før 1997 hadde man i Norge noe som minnet mer om amerikansk skole. Faget "Kristendomskunnskap" (KK) var allment. Elevene måtte som i USA lære kristendom, bibelhistorie, kristen moral og dessuten måtte elevene synge kristne salmer. Undervisningen var basert på luthersk kristendom, som er den dominerende trosretningen i Den norske kirke.

Som i USA

Den norske skole fram til 1997 minner på mange måter om den undervisningen som fortsatt råder i mange amerikanske delstater. Kristendomsundervisningen hadde klart forkynnende karakte. Målet var ikke bare å informere, det var å omvende eventuelle tvilere. Dette ble gjort under streng oppdragelse, bønn og salmesang, i klasserommene.

Haren overtar i Norge

Fram til 1997 var det svært lite rom for mangfold og interreligiøs forståelse i den norske skolen. Også høytider som jul og påske ble svært influert med kristne betydninger. I dag ha påskeharen overtatt den ene høytiden, mens julenissen har fått et kraftig comeback ved juletider.

Enkel overgang

Norge har sluppet unna alt for mye krangling om svekkele av kristenfaget i skolen. I takt med flerkulturell integrasjon og et mer moderne Norge, har overgangen til mer informative måter å forklare religion og livssyn på tatt over alt for harde konfliktlinjer.

Toppen

Håpløst gammeldags

Amerikanerne ser derimot ikke ut til å klare en slik overgang. På ange måter lever man fortsatt som i gamle dager flere steder i USA. Saken om å henge opp plakater med de ti bud i klasserommene har også hatt juridiske konsekvenser. I 1980 slo for eksempel USAs høyesterett ned en lignende Kentucky-lov som krevde at dokumentet skulle vises på barneskoler og videregående skoler.

Fengsel - ikke Gud

Kanskje gikk de for langt i Kentucky der de også forsøkte å lage en lov som ville ha plakatene i alle offentlige bygninger, inkludert tinghus og politistasjoner. Det ble for drøyt for den øverste rettsinstansen. Med 5 mot 4 stemmer slo høyesterett fast at kravet om ikke hadde noe sekulært lovgivende formål og at det var for religiøst. Retten bemerket faktisk at man i tinghuset kunne tvinge folk til både bøter og fengsel, men ikke til å tilbe Gud, noe som plakatene gor et uttrykk for at man kan gjøre.

RLE innføres

I Norge har oppmykningen fra 1997 gradvis utviklet seg til dit vi er i dag. I 2008 ble KRL omdøpt til Religion, Livssyn og Etikk, eller RLE. Faget ble innført for å reflektere et mer mangfoldig og inkluderende syn på religion og livssyn. Det er fortsatt mange elementer av kristendom igjen i den norske læreplanen, men de er bedre skjult og gir muligheter til tolkning og skjønn.

Kristendom viktig for Norge

Kristendommen er enten man liker det eller ikke, en viktig del av norsk kulturarv. Blant annet er de første skriftlige kilder knyttet til kirker som avløste vikingtiden. Vikingene hadde ikke skriftspråk, så også uavhengig av hva man måtte tro på, er de kristene skrifter spesielt viktige i Norge, fordi man ikke har noe annet. Blant annet studer man flittig gamle altertavler og lignende skrifter på Riksantikvaren i Norge.

Kristus tilbake i faget

Med innføringen av de nye læreplanene i 2020 mener noen man har tatt et lite skritt tilbake, fordi ordet "kristendom" igjen har fått plass i navnet. Studerer man læreplanen ser man likevel at det er rikelige muligheter til informativ vinkling i et flerkulturellt samfunn. Selv om faget nå heter Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk (KRLE), og derfor signaliserer betydelig plass for kristendomsundervisning, er det likevel ikke snack om et comeback for Jesus som i Louisiana, der man til og med må ha teksten på veggen.

Nøytral

Det norske samfunnet har blitt mer mangfoldig. Dette mener mange at bør reflekteres i skolepolitikken. Mange mener derfor at det bør være et økende fokus på å inkludere flere perspektiver og å ivareta religiøs nøytralitet i en offentlig skolesetting. I så måte er implementeringen av ordet "kristendom" et skritt i feil retning.

Hvor går veien?

Vi har i den senere tid sett at høyrekreftene også i Europa er på frammarsj. Kan dette føre til amerikanske tilstander også i den norske skolen? Det vil framtiden vise. I USA er det først og fremst i stater med sterke høyrekrefter og republikansk flertall som gjeninnsetter Jesus Kristus og Co i læreplanen.

Få protester

Det ble ikke de største protestene i Norge da man gjenninførte ordet "kristendom" i den norske skolen en del av denne nye trenden? Eller er det et uavhengig og særnorsk fenomen som ikke har sammenheng med det som skjer i resten av verden? Mye tyder på det siste. Her går integrering og et mangfoldig kulturelt felleskap tilsyndelatende på skinner.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal