Tiden har endelig kommet for Nord-Norge Banen

Viktig for militær infrastruktur

Sett med militære briller er Nord-Norge Banen en langt bedre investering enn F35 flyene, som mest sannsynlig bare er brukbare til en og annen søndagstur i fredstid. Togbanen kan frakte viktige droner og missiler.

Bildetekst: Nord Norge Banen kan endelig bli en realitet. Den har blitt nedstemt i Stortinget utallige ganger siden 1954. Strekningen fra Fauske til Tromsø kan bli viktig for militæret.
Foto: pixabay/montasje/motparten
Tekst: Jostein Mosnes-Holmen
Dato: 07.06.24

Mange reagerer på at Norge tapte 350 millarder på F35 uten å evaluere feilene i ettertid. Samtidig fant man ikke penger til den flotte togturen gjennom norsk natur fra Fauske til Trømsø. Denne ville passet perfekt inn i en forbedret militær infrastruktur, emn ville også fraktet turister, passasjerer og gods i fredstid.

Koster mindre enn flyene

I 2021 trodde man at banen ville koste 133 millarder. I 2023 har jernbanedirektoratet skrudd prisen opp til 280 millarder, og igjen dømt prosjektet som ulønnsomt, fordi det koster for mye penger. Det provoserer mange skattebetalere som har brukt mye mer på den feilslåtte satsingen på F35 kampfly.

Katta i sekken

Ingen partier på Stortinget reagerte da man tirsdag 4.juni enstemmig vedtok en forsvarsinvestering på over 600 millarder, uten å nevne at man akkurat har tapt 350 milliarder på en feilinvestering. Det er nesten dobbelt så mye som Nord-Norge Banen ville kostet oss.

For dyrt

I Nord-Norge reagerer mange på at pengene sitter løst i lommen på de utroligste prosjekter som Norge ble advart om at kom til å bli tapssluk, og som har blitt det. Samtidig har man i Norge kranglet om Nord-Norge banen siden tidenes morgen. Gang på gang har planene blitt stoppet fordi det har vært for dyrt. Men med en jernbane vet man i det minste hva man får for pengene.

Vil ha bane

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth fra Troms har mange ganger pekt på at det handler om at man skal satse på Nord-Norge. Hun mener man trenger klimavennlig og bærekraftig infrastruktur i Nord-Norge. Da er togbane et flott alternativ. Også er det noe spesielt med tog, og den friheten man har ved å kunne bevege seg fritt uten å være spent fast til et fly eller buss sete.

Arrogante østlendinger

Også Senterpartiet, SV og Frp ville i utgangspunktet vedta at Nord-Norge banen skulle vedtas utenfor nasjonal transportplan. Det var Arbeiderpartiet som ikke ville støtte et slikt vedtak, uten en utredning. Problemet var at Jernbanedirektoratets utredning sa at prosjektet hadde lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det var det bare politikere på Østlandet som var enige i. I Nord Norge mente man det motsatte.

Urealistisk

Stortingsrepresentant for Nordland, Bård Ludvig Thorheim (H) mener den nye forsvarssituasjonen er enda et godt argument for Nord-Norge Banen. Toglinjen er god forsvarinfrastruktur, fordi banen kan frakte både droner og missiler i en krigssituasjon. Politikerne på Østlandet mener Nord Norge Banen er for dyr å bygge.

Toppen

Harstad

Nord-Norge Banen er en forlengelse av banenettet fra Fauske til Tromsø med sidespor til Harstad. Veiavstanden Fauske-Tromsø langs E6 er omlag 482 km, og har flere fergekryssinger. Per idag tar turen omtrent ni timer. En jernbane ville forkortet reisetiden til en tredjedel.

Riksrevisjonen

Det voldsomme sløseriet på det norske Forsvaret, der man først investerer 350 millarder på F35, for så å investere over 600 milliarder til, - uten å evaluere hva som gikk galt med det første innkjøpet, virker provoserende for de som har kjempet for Nord Norge Banen siden før andre verdenskrig. Og denne gangen får de støtte av selveste Riksrevisjonen.

Pengesluk

Riksrevisjonen slår fast at målet om full operativ evne for F35 i 2025 ikke til å nås, hvis det noen gang vil skje. Riksrevisjonen skriver at budsjetteringen har vært urealistisk, i sin vurdering. Det er synd siden F-35 er den største investeringen i offentlig sektor gjennom tidene.

Mange feil

Riksrevisjonen har undersøkt kjøpet svært grundig. De konkluderer med at Forsvarsdepartementet i perioden 2012 til 2022 ikke har budsjettert slik at Stortingets mål for kampflyanskaffelsen kan nås innen 2025. Riksrevisjonen har ikke tatt stilling til om flyene i det hele tatt kan brukes i krig. Det er komme på toppen av fjellet av forsinkelser og feilberegninger.

Lærte ikke av allierte

Riksrevisjonen peker på at Forsvarsdepartementet har vesentlig undervurdert behovet for bemanning i kampflyorganisasjonen. De peker på at andre land som også har anskaffet F-35, som Nederland og Storbritannia, for eksempel har budsjettert med dobbelt så mange teknikere som Norge. I tillegg har Storbritannia i tide sett at F35 ikke tilhørte framtiden. Derfor skar de vekk 65 prosent av flyene, og landet på færre enn lille Norge.

Alt ble feil

I sin rapport peker også Riksrevisjonen på at Departementet heller ikke har budsjettert med nok penger til eiendom, bygg og anlegg knyttet til kampflyene. Det er derfor ikke rart at ingen av partiene som tirsdag 4.juni på Storinget enstemmig vedtok å bruke dobbelt så mye penger som man brukte på F35, - var spesielt sultne til å snakke om F35.

Irriterende nordlendinger

Ordet F35 er det nå veldig vanskelig for politikere og forsvarstopper å ta i munnen. Da ser det ut som de har spist noe giftig. Kanskje med unntak av noen få frittalende og irriterende nordlendinger, som står på sidelinjen og vinker med utredninger for en nordnorsk togbane som koster småpenger i forhold.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal