Regnestykket sjokkerer

55 milliarder dyr

Mennesket har en umettelig appetitt på kjøtt, men mange er ikke klar over hvilke konsekvenser forbruket har på kloden. Dyr er storforbrukere av vann og slipper ut 12 prosent av klimagassene globalt. Ser vi bort fra det etiske spørsmål er det likevel mange gode grunner til å tenke nytt.

Tekst: Jehanne de Vouthon
Foto: Pixabay

Kjøtt er et ømtålelig tema. Veganere og ikke-angrende kjøttetere sloss så busta fyker - uten å komme til enighet. Legger vi følelsene til side er det likevel en del harde fakta partene bør kunne enes om.

Få husdyr

I følge The Economist er antallet husdyr 19 milliarder kyllinger, 1,5 milliarder storfe, 1 milliard sauer, og 1 milliard griser. som lever til enhver tid. Summen er tre ganger høyere enn antallet mennesker i verden. Disse tallene overskygges likevel av antallet dyr vi spiser.

Mye slakt

50 milliarder kyllinger slaktes til mat hvert år – et tall som ikke tar med hannkyllinger og uproduktive høner drept i eggproduksjon. 1,5 milliarder griser blir drept for å bli svinekjøtt, bacon, skinke og pølser – et tall som har tredoblet seg de siste 50 årene. En halv milliard sauer blir ført til slaktebenken hvert år.

Ond spiral

Vi spiser mer kjøtt per person enn noen gang. I løpet av de siste 50 årene har antallet mennesker på planeten doblet seg. Men mengden kjøtt vi spiser er tredoblet. Mesteparten av denne økende etterspørselen har kommet fra mellominntektsland, og spesielt Kina, som ble verdens største forbruker av kjøtt etter hvert som økonomien blomstret.

Snille indere

Appetitten på kjøtt i Europa og Nord-Amerika har stabilisert seg på et jevnt høyt nivå. India er unntaket fra regelen. Til tross for at de innhenter Kina når det gjelder befolkning, konsumerer de bare en liten brøkdel av verdens kjøtt. Forskning viser at dette ikke bare er fordi mange indere er fattige, men kan henge sammen med andre faktorer, som hvordan de ser på kjøttkonsum i forhold til dyrenes verdi.

Saftig biff

Svinekjøtt har lenge vært det mest populære valget ved middagsbordet. Men fjørfe har nå innhentet det, og kommer sannsynligvis forbi. I 1961 kom bare 12 % av den globale kjøttproduksjonen fra kylling, and, gås, kalkun og fugl. Nå utgjør fjærfe en tredjedel av alt kjøttet som spises på verdensbasis. Det mest populære røde kjøttet, biff er halvert de siste 50 årene, til 22 %. Men det er fortsatt nesten fem ganger mer populært enn lam.

Surt miljø

Miljøkostnadene ved vår økende appetitt på kjøtt er alarmerende. Landbruket står for 10-12 % av klimagassutslippene, med kjøtt, fjærfe og melkeproduksjon som produserer nesten tre fjerdedeler av dette. Kjøttoppdrett gir mye høyere utslipp per kalori enn grønnsaker. Storfekjøtt er den desidert verste synderen - fire ganger høyere enn kylling eller svinekjøtt.

Avslutt

Land

Men det er ikke bare klimagassene som produseres av husdyr som skader miljøet. Spesielt storfehold krever mye mer land enn andre former for jordbruk, som driver avskoging. Den største bestanden av storfe i verden er i Brasil, hvor antallet har firedoblet seg på 50 år, en trend som har ført til ødeleggelse av store områder av Amazonas regnskog.

Vann

Kjøttproduksjon er også en tørst virksomhet, i en tid da tilgjengeligheten og overfloden av ferskvannsforsyninger blir en stor bekymring. For mye kjøtt er dårlig for helsen vår

Mettet fett

Kjøtt en viktig kilde til protein, vitaminer og mineraler, men kjøtt inneholder også mye mettet fett som kan øke kolesterolet. For mye rødt og bearbeidet kjøtt har vært knyttet til tarmkreft. Burgere og pølser som serveres i de fleste rike land har en tendens til å være mye større enn de anbefalte 70 g om dagen. Mindre mengder kjøtt vil redusere dødeligheten betydelig.

Arbeidsplasser

Over1 milliard mennesker har jobb i oppdrett, prosessering, distribusjon og salg av husdyr. Landbruket som helhet utgjør omtrent 3 % av globalt BNP, med husdyr som bidrar med 40 % av dette. Husdyrøkonomien er spesielt viktig for fattige landsbygdsbefolkninger i lav- og mellominntektsland

Ekte alternativ

Det søkes etter alternativer som tilfredsstiller forbrukernes smak for kjøtt. Noen av disse involverer dyrking av dyreceller i laboratorier – dyrking av ekte kjøtt i stedet for å bruke et dyr. Man har allerede med hell satt i gang produksjon av dyrket melk, så det er nok et tidssørsmål før dyrket kjøtt får sin storhetstid. Blant annet må det være billigere i produksjon for å kunne lykkes.

Falsk alternativ

En annen tilnærming er konstruksjon av plante- eller soppbaserte kjøtterstatninger, for å gi dem smaken og teksturen til biff, svinekjøtt eller kylling. Og det er forsøk på å gjøre insekter – allerede spist i deler av Asia og Afrika – til et mer populært valg på menyer over hele verden.

Kill clock

De fleste av oss spiser syv tusen dyr i løpet av livet. Dette tilsvarer 11 kuer, 27 griser, 2400 høner, 80 kalkuner, 30 sauer og 4500 fisk.

For hvert sekund, ifølge United States Animal Kill Clock, blir 271 landdyr drept i den amerikanske matforsyningskjeden..

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Regnskap
regnskap@

Annonser
annonser@

Redaksjon
redaksjon@

Desken
desken@

Ledelse
styret@

 

 

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei 2
4839 Arendal
Mobil: (47) 400 411 40
Ansvarlig redaktør
Jesper Enerstvedt
(47) 400 411 40
jesper@motparten.no