Nå kommer hjernevask-appene

I fremtiden må du kanskje dokumentere at du har myndighetenes personlighet-app innstallert på telefonen for å få førerkort, kjøpe flybilletter, søke om skoleplass o.l. Appene eksisterer allerede, men er gjenstand for hard kritikk.

Tekst: Aurelia Cotta
Foto:Pixabay

Forskere fra universitetene i Zürich, St. Gallen, Brandeis, Illinois og ETH Zürich utstyrte tusenvis av testpersoner med en spesialutviklet app i tre måneder. Deretter så de på om de hadde klart å endre folks personlighet. Det hadde de.

Fersken

PEACH er en smarttelefon-app som har som mål å endre folks personlighetstrekk. Appen bruker kunstig intelligens til å oppdage brukernes personlighetstrekk,- og endre dem. Appen hevder å oppnå personlighetsendring på bare tre måneder.

Bedre mennesker

Utviklerne hevder appen er laget for å hjelpe mennesker å utvikle personlighetstrekk som kan øke deres velvære, helse, suksess og tilpasningsevne. For eksempel kan appen støtte brukere som ønsker å bli mer utadvendte, samvittighetsfulle, emosjonelt stabile, vennlige eller åpne for nye erfaringer.

Kritikk

Kritikken går på at det også vil være mulig å lage apper som forverrer folks personlighet, men det kanskje viktigste argumenetet mot slike apper er at det helt sikkert vil være uengighet i om hva som er god personlighet.

Økt livskvalitet

De som utvikler appene hevder at målet er at brukerne skal få positive effekter på brukernes livskvalitet, relasjoner, karriere og psykisk helse. Appen kan også hjelpe brukere å redusere uønskede eller skadelige trekk som kan føre til stress, angst, depresjon eller avhengighet.

Redskap for myndigheter

Kritikerne kjøper ikke utviklernes rosenrøde beskrivelse helt uten videre. De er redd for at slike apper i fremtiden må fremvises på flyplasser og andre steder der mange mennesker er samlet. Kanskje må du ha både installert personlighets-app og godkjent vaksine-app for å slippe gjennom sikkerhetskontroller?

Nøkkel

Mange er også redd for at installert app er en forutsetning for kjøp på visse nettsider. Butikker med spesielle varer vil kreve at du har myndighetenes app for personlighets-endring installert for å gjennomføre kjøpet. Kanskje vil ingredienser som potensielt kan brukes til å lage bomber, eller sette sammen våpen, bli vanskeligere tilgjengelie.

Lydig

For noen få år siden ville et slikt scenario blitt sett på som både idiotisk, teknisk og politisk umulig. I dagens politiske landskap der folk har funnet seg i å bære munnbind og ha lokaliseringsapp på telefonen, er det plutselig ikke så utenkelig lenger.

Appen myndighetene nå vil at du skal installere på telefonen er laget for å gjøre deg mer lydig og samarbeidsvillig, samtidig som den tar sikte på å fjerne dine bekymringer og gjøre deg mindre kritisk.

Mareritt

Er denne ideen et science-fiction mareritt? Dessverre ikke. Appene er allerede produsert, men myndighetene må ha vidtrekkende fullmakter for å kunne tvinge mennesker til å ta dem i bruk. Etter covid har de det, eller vet hvordan de skal skaffe seg det, og samtidig håndtere en opprettholdelse.

Avslutt

Hindre avvik

Forskerne bak appen liker ikke å snakke om ordet hjernevasking selv om det naturlig nok er det første mange mennesker vil tenke på. Forskerne fokuserer i stedet på det positive ved at personlighetstrekk som å være samvittighetsfull eller sosial forbedres.

Forskerne spesifiserer ikke hva man i så fall skal være mer samvittighetsfull overfor etter å ha benyttet appen, og om det lar seg gjøre å dreie folk inn på lydighet overfor visse politiske strømninger eller andre ting. At folk kan endre seg er ofte sett på som en god menneskelig egenskap fordi individuelle endringer skjer når folk gradvis tilpasser seg kravene fra samfunnet og miljøet.

Psykologi

De fem viktigste personlighetstrekkene, åpenhet, samvittighetsfullhet, sosiale egenskaper, hensynsfullhet og emosjonell sårbarhet ble undersøkt. Appen inneholdt elementer av kunnskapsoverføring, atferds- og ressursaktivering, selvrefleksjon og tilbakemelding på fremgang.

Venn

Brukerne hadde kommunikasjon med en chatbot som forskerne kalte trener og følgesvenn. Chatbotten gjorde inntrykk av at den hjalp brukerne med å gjøre de ønskede endringene. Etter tre måneder hadde forskerne lykkes med å redusere brukernes følelsesmessige sårbarhet og øke samvittighetsgraden. Venner og familiemedlemmer observerte tydelige endringer hos deltakerne.

Ikke slaver

Mathias Allemand, professor i psykologi ved UZH forklarer at de overraskende resultatene viser at mennesker ikke bare er slaver til sin personlighet, men at de bevisst kan gjøre endringer i rutinemessige opplevelser og atferdsmønstre.

Ikke slaver

Kritikerne peker på at det ikke er menneskene som gjør endringene, men appen. Uansett indikerer funnene at utvikling av folks lydighets-nivå og personlighetsstrukturen kan endres raskere enn man tidligere hadde trodd. At man i stedet for å være slave av sin egen personlighet, plutselig skal bli slave av myndighetenes personlighet, er det ikke alle som er like glade for. Mirjam Stieger fra Brandeis University i USA peker på at det uklart om de oppnådde endringene er permanente, eller om de bare reflekterer midlertidige svingninger.

Bør reguleres

Myndighetene er ikke alene om å være interessert i appen. Legemiddelindustrien kunne også tenke seg å påvirke folks personlighetstrekk for å få de til å ta visse typer medikamenter og endre levesett slik at de får en mer sunn aldring.Flere av vitenskapsmennene er engstelige for at slike apper vil kunne påvirkes av økonomiske interesser, og advarer derfor om at man i fremtiden kanskje må ha et regulativ eller et lisens system.

Ikke spøk

For de av leserne som fortsatt tror at dette er en dårlig spøk eller et varsel om en usikker fremtid kan motparten.no i dag opplyse at appen heter PEACH, og står for PErsonality coACH. I fremtiden må du kanskje dokumenter at du benytter myndighetenes personlighet-app for å få førerkort, kjøpe flybilletter, søke om skoleplass o.l.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Regnskap
regnskap@

Annonser
annonser@

Redaksjon
redaksjon@

Desken
desken@

Ledelse
styret@

 

 

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei 2
4839 Arendal
Mobil: (47) 400 411 40
Ansvarlig redaktør
Jesper Enerstvedt
(47) 400 411 40
jesper@motparten.no