De-humanisering riktig vei?

Norges største avis benyttet karakteristikkene hund, lakei, dukke, hauk, beruset patetisk og mafia- om den russiske politikeren Medvedev i én og samme artikkel. VG er ikke alene om denne typen journalistikk. Vestlig media viser økende trend til bruk av person-karakteristikker og sammenligninger med dyr og insekter, såkalt de-humanisering.

Tekst: Jesper Enerstvedt
Foto: Motparten

Krigen i Ukraina har endret nyhetsbildet radikalt. Også måten media beskriver andre lands politikere på har endret seg, fra fakta basert kritikk til bruk av person-karakteristikker og sammenligninger med dyr og insekter. Det er ikke bare Vladimir Putin som får unngjelde.

Farlig vei

De-humanisering av mennesker har blitt brukt som et politisk virkemiddel i mange sammenhenger opp gjennom historien. Det kan være en farlig taktikk, fordi det ofte fører til en eskalering av en allerede farlig konflikt. Historisk åpner den også døren for diskriminering, vold og overgrep.

Rotter

Under Holocaust ble jøder, homofile, funksjonshemmede og andre minoriteter de-humanisert og omtalt som "rotter", "løgner", "uverdige" og "avskum". Dette ble brukt for å legitimere forfølgelse, internering og drap av millioner av mennesker.

Aper

Under apartheid-regimet i Sør-Afrika ble svarte mennesker omtalt som "apene" og "mindreverdige". Dette ble brukt som et grunnlag for diskriminering, undertrykkelse og vold mot svarte mennesker.

Kakerlakker

I Rwanda på 1990-tallet ble tutsier omtalt som "kakerlakker" av hutuer, noe som førte til en massakre som kostet minst 800 000 mennesker livet.

Parasitter

I dagens verden er det fortsatt mange eksempler på de-humanisering, som for eksempel at flyktninger og immigranter ofte blir omtalt som "inntrengere", "kriminelle" og "parasitter".

Avslutt

Alvorlige konsekvenser

Disse eksemplene viser hvordan de-humanisering kan føre til alvorlige overgrep og lidelser for enkeltpersoner og grupper av mennesker. Det er viktig å være oppmerksom på slike holdninger og handlinger, og jobbe for å fremme respekt og verdighet for alle mennesker uavhengig av deres bakgrunn eller identitet.

Russofobi

Politisk debatt og diskusjon bør alltid handle om ideer og politikk,ikke om å angripe eller de-humanisere enkeltpersoner eller grupper av mennesker. Russiske mennesker fortjener å bli behandlet med verdighet og respekt de også. Det kan bli vanskelig dersom media de-humaniserer russiske politikere og talsmenn over en lav sko.

Ny trend

Det er ikke bare Russlands president Putin som nå blir karakterisert som ond psykopat. Nå sitter karakteristikkene løst om andre politikere, ansatte i mediahus, idrettstjerner som sjakk-Karjakin, og en hver som forsvarer fedrelandets handlinger.

Fremtiden

Det er viktiig for fremtidige relasjoner mellom Norge og vårt naboland at vi ikke lar oss friste til å benytte virkemidler som har vært varemerke for regimer og holdninger vi ikke vil bli assosiert med.

Politisk handling

Som samfunn må vi jobbe for å motvirke de-humanisering og fremme en kultur med respekt for alle mennesker, uansett bakgrunn eller identitet. Dette krever både individuell innsats og politisk handling for å sikre at alle mennesker har likeverdige rettigheter og muligheter. Også russere.

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Regnskap
regnskap@

Annonser
annonser@

Redaksjon
redaksjon@

Desken
desken@

Ledelse
styret@

 

 

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal
post@

(47) 40 15 12 56


Ansvarlig redaktør
Jesper Enerstvedt
Epost
jesper@

(47) 40 04 11 40