Britene med smart sparetriks

Norge tar regningen

Storbritannia har bestilt åtte nye fregatter, men på grunn av økte bevilgninger til det norske Forsvaret vurderer de å la Norge få "overta" en av de fire fregattene under produksjon. NATOs forsvarsevne øker ikke - bare den norske regningen..

Foto: motparten / navalanalyses.com
originalfoto:jlawsonmodelmakers / dmitch
Tekst: Stein Olav Krosby
Dato: 16.04.24

Det engelske forsvardepartementet spratt sjampanjen da Norge varslet økte bevilgninger og innkjøp av fem nye fregatter. Fordi Norge og Storbritannia er allierte som seiler i samme farvann, kunne de "slippe" en av fregattene til Norge, og bare ta imot syv fregatter i stedet for åtte som de har bestilt.

Overtar britisk NATO-regning

Hvis Storbritannia gjør alvor av planene innebærer dette at NATOs forsvarsevne ikke øker i det hele tatt, bare de norske utgiftene. Vi snakker i størrelsesorden ti millarder kroner. Til norsk forsvar kan man si at Norge ikke har noe valg, fordi det ikke er hvem som helst som kan bygge slike fregatter. På den annen side finnes det en motpart i Forsvaret som vil at andre skal bygge båtene slik Norge gjorde med Fridtjof Nansen-klassen.

Bestilte åtte

Fregatter er fryktelig dyre. Norge tenker med gru på de fem millardene som sank i havet med Helge Ingstad i 2018. Også Storbritannia synes det er dyrt med fregatter, og så seg derfor nødt til å redusere planen om å bygge 12 nye superskip i Glasgow. De bestilte åtte, men nå kan det se ut som de slipper unna med syv.

Norge betaler

En talsmann for BAE, firmaet som skal produsere fregattene, sier at de "er forpliktet til å levere alle de åtte fregattene Royal Navy har bestilt, og at byggingen er i gang på de fire første fartøyene." Talsmannen legger likevel til at det er greit for dem å levere en av dem til Norge, hvis de får grønt lys fra oppdragsgiverne i Royal Navy.

Irriterte nordmenn

Her ser britiske politikere sjansen til å spare fryktelig mye penger. Fra norsk side er det en viss irritasjon å spore, for det bør ikke være slik at Storbritannia reduserer noe hver gang vi øker noe. Hvis poenget er en total opprustning fordi man er engstelige for et russisk angrep, er dette dårlig politikk. Da burde heller verftet i Glasgow ansatt flere mennesker og bygget flere båter.

Fornøyde briter

I stedet for et ekstra fartøy i NATO-flåten overfører britene regningen på et skip til Norge. Å levere skipet til Norge, et annet Nato-medlem, vil ifølge britiske politikere støtte Storbritannias forsvarsmål, samtidig som det bidrar til å garantere arbeid for BAEs verft i Glasgow til langt inn i 2030-årene. Kanskje vil noen hevde at det bare dreier seg om en forsinket levering, men ingen snakker om skip nummer 9.

Alternativ fra USA

Etter det motparten erfarer er det to bedrifter som konkurrerer om de norske pengene. BAE Systems plc er et britisk industrikonsern med hovedkvarter i Farnborough i England. De er verdens tredje største forsvarsbedrift og den største i Europa.

Toppen

US NAvy

Konkurrenten er Fincantieri Marine Group (FMG), i USA som bygger for US Navy i samarbeid med Lockheed Martin. Men Norge skal ha flere nye fregatter, så det blir sikkert penger til overs til USA også.

LCS

Fregattene det dreier seg om er amerikanske LCS: Littoral Combat Ship som er designet for anti-ubåtkrigføring, overflatekrigføring og minekrigføring. De er raske og modulære, slik at det kan tilpasses ulike oppdrag. Det kan ikke den engelske konkurrenten, som lager et større fartøy med faste installasjoner.

GCS

Båten som er aktuell for Norge er Type 26 Global Combat Ship(GCS) designet for mer allsidige oppdrag over hele verden. GCS er også egnet for anti-ubåtkrigføring, anti-skip-krigføring og luftforsvar, og har avanserte sensor- og våpensystemer. Fartøyet er større og ikke modulært.

Samarbeide

I følge Kontreadmiral Rune Andersen må kyststater som Norge og Storbritannia løse militære oppgaver til havs sammen. Dersom Norge tar regningen for Storbritannia byr nok ikke samarbeidet på problemer. Andersen sitter i forsvarssjefens ledergruppe, og er dermed en av dem som gir regjeringen fagmilitære råd om innkjøp.

Andre muligheter?

Noen i forsvarskretser spør seg nå om ikke det er mulig for Norge å handle båt et annet sted enn i England. Da må britene ta regningen for alle fregattene de har bestilt, og ta imot de første fire, i stedet for å la Norge kjøpe en av dem.

Økt forsvarsevne

Dersom Norge kjøper fra et annet land vil Natos totale forsvarevne øke. Det er i tråd med intensjonen politikerene hadde da de bestemte seg for å betale mer. De gjorde det ikke for at noen andre skulle betale mindre. Hvis dette er måten Norge og Storbritannia skal ruste opp på kan det ta litt tid å komme opp på et nivå som militære ledere ønsker seg.

Spansk alternativ

De eksisterende norske fregattene i Fridtjof Nansen-klassen ble bygget av det spanske skipsverftet Navantia, med støtte fra Kongsberg Defence og Aerospace. Det er viktig at Norge nøye vurderer konsekvensene av et britisk kjøp opp mot vår forsvarsevne. Det kan derfor finnes elementer i Forsvaret som vil se på andre løsninger enn den engelske. De må gjerne sende et tips i retning motparten.

KNM Arendal

Dersom det norske valget likevel faller på en britiskbygget fregatt vil vi sannsynligvis få et av skrogene kjent som Ship 3 og Ship 4, eller helt konkret HMS Belfast eller HMS Birmingham. Kanskje må en av disse skifte navn til KNM Grimstad eller KNM Arendal?

Hovedsiden

Adm:

@motparten.no

Kundeservice
kundeeservice@

Kontakt:

Motparten.no
Elevine Heedes vei
4839 Arendal